PO FEDER Galicia 2014-2020

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, PO FEDER Galicia 2014-2020.
Unha maneira de facer Europa.


Obxectivo Temático 1: Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación

- Prioridade de investimento 1.1 Mellora das infraestruturas de investigación e innovación (I+i) e das capacidades para o desenvolvemento da excelencia en materia de I+i, e o fomento dos centros de competencias, en especial de interese europeo

- Prioridade de investimento 1.2: Fomento do investimento empresarial en I+i, o desenvolvemento de vínculos e sinerxías entre as empresas, os centros de investigación e desenvolvemento e o sector do ensino superior, en particular mediante o fomento do investimento no desenvolvemento de produtos e servizos, a transferencia de tecnoloxía, a innovación social, a innovación ecolóxica, as aplicacións de servizo público, o estímulo da demanda, a interconexión en rede, as agrupacións e a innovación aberta a través dunha especialización intelixente, e mediante o apoio á investigación tecnolóxica e aplicada, liñas piloto, accións de validación precoz dos produtos, capacidades de fabrica ción avanzada e primeira produción, en particular, en tecnoloxías facilitadoras esenciais e difusión de tecnoloxías polivalentes.


Obxectivo Temático 13: Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da Economía.

- Prioridade de investimento 13 Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e as súas consecuencias sociais, e preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economíaAxudas cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020.

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional