Axudas

Nesta sección recóllense as liñas de axuda da Axencia Galega de Innovación (GAIN), en función do ano en que foron convocadas. Non soamente se publicarán aquí as subvencións a fondo perdido, senón calquera tipo de apoio ofrecido por GAIN aos seus potenciais usuarios e usuarias (asesoramento, formación, etc.).