Unidades mixtas de investigación 2016

Programa: Creación, posta en marcha e consolidación de unidades mixtas de investigación.
Data de publicación DOG: 21/07/2016
Código do procedemento: IN853A
Prazo de presentación de solicitudes: 22/07/2016 – 22/08/2016

RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para a creación, posta en marcha e consolidación de unidades mixtas de investigación aliñadas cos retos estratéxicos e prioridades identificadas na RIS3 para Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

Documentación

Modificación prazos de xustificación (anualidade 2016)

Documentación para a solicitude de anticipos

Documentación para a xustificación das axudas

Resolución convocatoria

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional