Contacto

Organigrama e contactos da Axencia Galega de Innovación

Axencia Galega
de Innovación — GAIN
Rúa Airas Nunes s/n
15702 – Santiago de Compostela

gain@xunta.gal