Plans

Nesta sección da web preséntanse os plans e estratexias da Xunta de Galicia en materia de investigación, desenvolvemento e innovación, así como ligazóns aos plans nacionais e europeos nesta materia.