Accesibilidade

Conformidade a estándares e accesibilidade desta web

A Axencia Galega da Innovación procura que a presentación de todos os contidos e funcionalidades esenciais da web sexa independente dos dispositivos físicos e navegadores web empregados para tal fin e accesibles para navegadores adaptados a persoas con minusvalías ou limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.

A política de accesibilidade aplicada pola Axencia Galega da Innovación está aliñada coas esixencias do Real Decreto 1494/2007, de 12 de novembro, que aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.

Alcance

O alcance desta declaración de conformidade de accesibilidade é o de todas as páxinas do portal web da Axencia Galega da Innovación gain.xunta.es que manteñan a mesma cabeceira e pé de páxina que a portada do portal.

Cumprimento de estándares

 • As páxinas deste sitio web cumpren todos os requisitos de Prioridade 1 e Prioridade 2 segundo a Norma UNE 139803:2004.
 • Cumprimento das normas WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines) do W3C (World Wide Web Consortium), no seu nivel intermedio (AA).
 • A presentación baséase na recomendación do W3C sobre as Follas de Estilo en Cascada Nivel 3 (CSS 3).
 • Empregouse a linguaxe de marcado HTML5.

Recoméndase utilizar as versións máis recentes de navegadores tales como Mozilla Firefox , Chrome , Opera , Konqueror , Internet Explorer , Safari , etc.

Data de última revisión

A última revisión sobre o nivel de accesibilidade deste portal foi realizada con data do 03/07/2012.

Uso das características de accesibilidade

O acceso ás características de accesibilidade varía entre os navegadores máis utilizados. Nesta sección descríbense os métodos concretos para sacar o maior partido ás facilidades que proporciona cada un deles

Teclas de acceso rápido

O acceso ás ligazóns que teñen unha tecla de acceso rápido definida realízase pulsando distintas combinacións de teclas segundo o navegador:

 • Microsoft Internet Explorer ; Pulse a combinación de teclas Alt tecla de acceso rápido e a continuación Retorno Enter .
 • Netscape e Firefox: Pulse a un tempo as teclas Shift (a empregada para escribir letras maiúsculas unha a unha) e Alt, e a a tecla de acceso rápido.
 • Opera 7 e superior: Pulse a un tempo as teclas Shift (a empregada para escribir letras maiúsculas unha a unha) e Esc , sólteas e a continuación pulse só a tecla de acceso rápido.
 • En Macintosh a tecla Alt substitúese pola tecla Ctrl .

Neste portal web están dispoñibles as teclas de acceso rápido:

 • 0 – Portada
 • 1 – Mapa do portal
 • 2 – Accesibilidade
 • 3 – Atendémolo/a
 • A – Axencia
 • B – Retos
 • C – Instrumentos
 • D – Novas
 • E – Eventos
 • F – Contacto

Tamaño dos textos

As páxinas da web da Axencia Galega da Innovación especifican o tamaño dos textos de forma relativa, é dicir, permiten que os navegadores aumenten ou diminúan o tamaño dos textos segundo as preferencias do usuario, e sen crear problemas de visualización.

Pode controlar o tamaño dos textos no seu navegador da seguinte maneira:

 • Microsoft Internet Explorer : A través do menú Ver>Tamaño de texto .
 • Netscape e Firefox: A través do menú Ver>Tamaño do texto ou empregando a combinación de teclas Ctrl”+“ou Ctrl”-”, segundo quéirase aumentar ou diminuír o tamaño do texto, respectivamente. Pulsando Ctrl= restablece o texto ao tamaño normal.
 • Opera 7 e superior : A través do menú Ver>Escala ou empregando as teclas , – e * segundo quéirase aumentar, diminuír ou restablecer o tamaño do texto.

Ligazóns relacionadas