Unidades mixtas de investigación 2017

Programa: Creación, posta en marcha e consolidación de unidades mixtas de investigación.
Data de publicación DOG: 08/06/2017
Código do procedemento: IN853A
Prazo de presentación de solicitudes: 09/06/2017– 10/07/2017

RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para a creación, posta en marcha e consolidación de unidades mixtas de investigación aliñadas cos retos estratéxicos e prioridades identificadas na RIS3 para Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

Documentación

Modificación prazos de xustificación (anualidade 2017)

Resolución da convocatoria

Documentación para a xustificación das axudas

Documentación para a solicitude de anticipos

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional