Estratexia Galega de Impulso á Biotecnoloxía

A Biotecnoloxía contemplada con carácter transversal na Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia RIS3, polo seu enorme potencial como Tecnoloxía Facilitadora Esencial (TFE) recóllese dentro dos sectores priorizados na Axenda da Competitividade Galicia Industria 4.0, xogará un papel destacado e fundamental no desenvolvemento doutros sectores estratéxicos para Galicia como o agroalimentario, o mariño ,o ambiental e o sanitario.

A Estratexia Galega de Impulso á Biotecnoloxía 2016-2020, é a folla de ruta que vertebrará as accións de apoio ao sector biotecnolóxico en Galicia e que persegue ser un polo de atracción de investimentos e de creación de emprego altamente cualificado, acadando un forte impacto socioeconómico na nosa comunidade.

Estratexia Galega de Impulso á Biotecnoloxía

Documentación e Ligazóns

Máis Información

Na dirección electrónica: servizos.gain@xunta.gal