Misión, visión e resultados agardados

Misión

A misión da estratexia é maximizar o potencial do sector a nivel internacional xerando valor económico e social, contribuíndo a dinamizar e modernizar sectores tradicionais, aumentando o seu grao de competitividade e posicionando Galicia como actor clave a nivel internacional na cadea de valor biotecnolóxico.

Visión

A presente estratexia pretende nun prazo de 5 anos e coa aplicación das medidas propostas se alcancen os seguintes obxectivos estratéxicos.

  • Obxectivo 1. Xerar nova actividade empresarial ao redor da biotecnoloxía.
  • Obxectivo 2. Revitalizar sectores complementarios da actividade industrial.
  • Obxectivo 3. Xerar maior inversión en I+D+i e emprego de alta cualificación.
  • Obxectivo 4. Aumentar a competitividade internacional das empresas, das investigacións e por conseguinte da rexión.
  • Obxectivo 5. Xerar un biopolo/clúster sectorial potente, integrado e dinámico, entendido como unha rede física ou virtual interconectada composta polos principais axentes do ecosistema biotecnolóxico.

Resultados agardados

Deste modo, como resultado das accións de impulso á biotecnoloxía preténdense alcanzar os seguintes resultados: