Que é a biotecnoloxía?

Que é a biotecnoloxía?

Enténdese por biotecnoloxía a área de coñecemento que, cun carácter multidisciplinar, emprega o conxunto de técnicas e tecnoloxías que empregan organismos ou partes deles, así como calquera outro tipo de tecnoloxías e disciplinas que poidan converxer con ela (Informática, enxeñería, robótica, nanociencias, tecnoloxías de materiais, etc.)