Ignicia Proba de Concepto

Programa: IGNICIA Proba de Concepto
Data de publicación en DOG: 30 de xaneiro de 2023
Código de procedemento: IN855A
Prazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023 – 28/02/2023

Que é o Programa Ignicia Proba de Concepto?

A convocatoria promove o desenvolvemento de aplicacións comerciais das investigacións xeradas nos centros de coñecemento galego, a través da consecución de licenzas de comercialización ou a creación de spin-offs. O esixente proceso de avaliación e intensivo apoio durante a execución supón o máximo recoñecemento á ciencia e tecnoloxía xerada en Galicia para garantir o seu impacto na sociedade.

Tipo de apoio

Os beneficiarios reciben un financiamento do 100% dos custos en forma de achega patrimonial onerosa.

Ademais, recibirán asesoramento experto para definir o plan de desenvolvemento e comercialización para garantir a chegada a mercado, así como unha auditoría legal para determinar a viabilidade de explotación. Tamén acceden a formación e acompañamento para a procura de socios empresariais, investidores e clientes potenciais.

Orzamento total: 3.960.000 €

Quen pode solicitar estas axudas?

Os organismos de investigación e difusión públicos ou privados con centro de traballo en Galicia, onde se inclúen: as universidades do SUG, os centros tecnolóxicos e de apoio á innovación tecnolóxica, os centros en Galicia do CSIC, as Fundacións de investigación sanitaria, e outros organismos de investigación que teñan definida a I+D como actividade principal nos seus estatutos.

Documentación e ligazóns

Modelos fase de investimento

Máis información

 • No correo electrónico servizos.gain@xunta.gal
 • Nos teléfonos 981 541 076, 981 957 008

Proxectos apoiados nesta convocatoria

 • 001_IN855A_2023 ECOFROST_B – Tecnoloxías de refrixeración ecolóxicas baseadas en materiais barocalóricos con emisións neutras de carbono e en economía circular de CO2. Entidade beneficiaria: Universidade da Coruña. Importe concedido: 433.000 €.
 • 002_IN855A_2023 GOTIS_II – Desenvolvemento dun tratamento para o ictus cerebral baseado na enzima recombinante GOT. Entidade beneficiaria: Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. Importe concedido: 395.000 €.
 • 005_IN855A_2023 TARGET-OA – Desenvolvemento dunha Terapia Dirixida Innovadora para a Artrose. Entidade beneficiaria: Fundación Profesor Novoa Santos. Importe concedido: 607.000 €.
 • 007_IN855A_2023 edgeContinuum – Plataforma Edge distribuida altamente escalable. Entidade beneficiaria: Universidade de Vigo. Importe concedido: 445.000 €.
 • 017_IN855A_2023 PRETENACC – Valorización de residuos graxos para producir biopolímeros. Entidade beneficiaria: Universidade de Santiago de Compostela. Importe concedido: 320.700 €.
 • 023_IN855A_2023 INTEX – Nova xeración de bancos de probas baseados en IA para robótica vestible. Entidade beneficiaria: Fundacion para a Promocion da Innovación, Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico na Industria de Automoción (CTAG). Importe concedido: 351.500 €.
 • 025_IN855A_2023 ItDP – Intelligent technical Digital Processing. Entidade beneficiaria: Fundación Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (GRADIANT). Importe concedido: 422.478 €.
 • 030_IN855A_2023 MytUniSex – Produción e comercialización de liñas de mexillón unisex de interese comercial para os sectores acuícola e conserveiro. Entidade beneficiaria: Universidade de Vigo. Importe concedido: 435.620 €.
 • 038_IN855A_2023 ACE – Acute Advanced Cutaneous Evaluator. Entidade beneficiaria: Fundación Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (GRADIANT). Importe concedido: 549.702 €.