Un itinerario para cada perfil

Desde 2007, 24 investigadores/as beneficiarios/as de axudas do European Research Council – ERC desenvolven en Galicia os seus proxectos, que ascenden a un total de 30.

En 2014, a Xunta puxo en marcha o programa Oportunius para potenciar as oportunidades dos científicos/as excelentes no marco do programa do ERC, tanto as dos/as que xa conseguiran as axudas como as dos/as que teñen opcións reais de alcanzalas.

Para logralo, puxéronse a disposición dos/as investigadores/as tres itinerarios que se corresponden cos diferentes perfís de beneficiarios/as reais ou potenciais das axudas ERC, co obxectivo de impulsar as súas capacidades e opcións de éxito.

  • Gañadores ERC. Paquete de axudas complementarias ao financiamento europeo obtido dunha ERC grant, a través dun contrato de investigador/a distinguido/a e de recursos económicos para apoiar a súa actividade investigadora.
  • Finalistas ERC. Apoio económico e servizos de formación, asesoramento e revisión de propostas para aumentar as garantías de éxito nas seguintes convocatorias do ERC.
  • Candidatos ERC. Formación e asesoramento experto aos investigadores/as cun alto potencial e unha carreira investigadora prometedora para que participen nas convocatorias do ERC.