Un itinerario para cada perfil

Desde 2007, 25 persoas investigadoras beneficiarias de axudas do European Research Council – ERC desenvolven en Galicia os seus proxectos, que ascenden a un total de 32.

En 2014, a Xunta de Galicia puxo en marcha o Programa Oportunius para potenciar as oportunidades do persoal investigador excelente no marco do programa do ERC, tanto as das que teñan conseguida a axuda como as das que teñan opción de acadala.

Para logralo, puxéronse a disposición do persoal investigador tres itinerarios que se corresponden cos diferentes perfís de persoa beneficiaria ou potencial beneficiaria das axudas ERC, co obxectivo de impulsar as súas capacidades e opcións de éxito.

  • Gañadores ERC. Paquete de axudas complementarias ao financiamento europeo, a través dun contrato de persoal investigador distinguido e de recursos económicos para apoiar a súa actividade investigadora.
  • Finalistas ERC. Apoio económico e servizos de formación, asesoramento e revisión de propostas para aumentar as garantías de éxito nas seguintes convocatorias do ERC.
  • Candidatos ERC. Formación e asesoramento experto ao persoal investigador cun alto potencial e unha carreira investigadora prometedora para que participen nas convocatorias do ERC.