Un itinerario para cada perfil

Desde 2007, 13 investigadores beneficiarios de axudas do European Research Council – ERC desenvolven en Galicia os seus proxectos, que ascenden a un total de 17.

En 2014, a Xunta puxo en marcha o programa Oportunius para potenciar as oportunidades dos científicos excelentes no marco do programa do ERC, tanto as dos que xa conseguiran as axudas como as dos que teñen opcións reais de alcanzalas.

Para logralo, puxéronse a disposición dos investigadores tres itinerarios que se corresponden cos diferentes perfís de beneficiarios reais ou potenciais das axudas ERC, co obxectivo de impulsar as súas capacidades e opcións de éxito.

  • Ganadores ERC. Paquete de axudas complementarias ao financiamento europeo obtido dunha ERC grant, a través dun contrato de investigador/a distinguido/a e de recursos económicos para apoiar a súa actividade investigadora.
  • Finalistas ERC. Apoio económico e servizos de formación, asesoramento e revisión de propostas para aumentar as garantías de éxito nas seguintes convocatorias do ERC.
  • Candidatos ERC. Formación e asesoramento experto aos investigadores/as cun alto potencial e unha carreira investigadora prometedora para que participen nas convocatorias do ERC.