Ganadores ERC

O programa Oportunius pon a disposición dos investigadores que xa son beneficiarios dunha axuda ERC un paquete de incentivos para optimizar o desenvolvemento do seu proxecto científico e da súa carreira investigadora.

Estes beneficios complementarios aos outorgados polo ERC son froito dun esforzo conxunto da Xunta e das tres universidades galegas. Son accesibles para investigadores de calquera nacionalidade, coa única condición de que desenvolvan os seus proxectos nalgunha das institucións de acollida de Galicia.

Beneficios contemplados

 1. Opción a un contrato de investigador/a distinguido/a coa Axencia Galega de Innovación [GAIN]. Esta modalidade garante un marco laboral estable con retribucións atractivas (incrementables co complemento de rendemento investigador) e determinadas polo réxime aprobado no marco da Lei de fomento da investigación e da innovación de Galicia. Mediante un convenio posterior entre GAIN e a institución de acollida, o investigador/a adscríbese ao centro, agrupación ou grupo correspondente.
 2. Axudas PRO-ERC: independentemente de se o investigador/a está contratado por GAIN ou por calquera das universidades galegas, terá acceso a recursos económicos complementarios ao financiamento ERC durante a vixencia da grant. Este financiamento, destinado ao apoio á súa actividade investigadora, está a cargo da Consellería de Educación, Universidade e FP e contempla unha contía asociada ao tipo de grant obtida:
  • Advanced Grant: 80.000 €/ano.
  • Consolidator Grant: 65.000 €/ano.
  • Starting Grant: 50.000 €/ano.
 3. Axudas POST-ERC: tamén con independencia da entidade pola que estean contratados (GAIN ou universidade), os investigadores/as contan con apoio económico de continuidade tralo fin da vixencia da grant ERC. Trátase de axudas de reforzo a proyectos de excelencia de ata 50.000 € anuais durante 4 anos proporcionadas pola Consellería de Educación, Universidade e FP. No caso concreto dos investigadores/as contratados polo SUG, GAIN ofrece complementos de rendemento investigador cunha contía variable en función do tipo de grant e renovables mediante avaliacións quinquenais favorables:
  • Advanced Grant: 8.000 €/ano.
  • Consolidator Grant: 6.000 €/ano.
  • Starting Grant: 5.000 €/ano.
 4. A percepción destes complementos, de carácter renovable, está suxeita á inscrición dos beneficiarios/as ao Rexistro Oportunius. Este rexistro é unha ferramenta deseñada para funcionar como un repositorio no que se integrarán todos os investigadores/as beneficiarios dunha ERC grant en Galicia.
 5. En todos os casos, os beneficiarios contratados ou adscritos ás universidades contarán cos servizos de apoio á ciencia excelente e de acollida de novos investigadores ofertados de forma individual por cada unha destas institucións. Ademais do pleno acceso aos seus servizos e infraestruturas de investigación, as universidades ofrecen:
  • accións de benvida científica e familiar,
  • medidas de incorporación e estabilización laboral,
  • apoio técnico específico e soporte económico adicional para o desenvolvemento da carreira investigadora.

Criterios de avaliación

Os criterios estipulados para a continuidade do contrato Oportunius, así como dos complementos de rendemento investigador, están plenamente aliñados cos establecidos polo propio programa ERC para a avaliación das súas grants:

 • Excelencia investigadora.
 • Cantidade e calidade de produción científica.
 • Capacidade para a captación de fondos.
 • Participación en congresos/conferencias/seminarios de prestixio.
 • Evolución e crecemento do equipo de investigación.

O marco normativo destes criterios de avaliación é a Orde de 29 de agosto de 2018 pola que se desenvolven o procedimento e o baremo para a avaliación da actividade investigadora de persoal investigador contratado pola Axencia Galega de Innovación baixo a modalidade de persoal investigador distinguido [Programa Oportunius].