Gañadores ERC

O programa Oportunius pon a disposición dos/as investigadores/as que xa son beneficiarios/as dunha axuda ERC un paquete de incentivos para optimizar o desenvolvemento do seu proxecto científico e da súa carreira investigadora.

Estes beneficios complementarios aos outorgados polo ERC son froito dun esforzo conxunto da Xunta de Galicia, das tres universidades galegas e do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Galicia. Son accesibles para investigadores/as de calquera nacionalidade, coa única condición de que desenvolvan os seus proxectos nalgunha das institucións de acollida de Galicia.

Beneficios contemplados

 1. Opción a un contrato de investigador/a distinguido/a coa Axencia Galega de Innovación [GAIN]. Esta modalidade garante un marco laboral estable con avaliación cada cinco anos, con retribucións atractivas (mellorables coa retribución do Programa Oportunius) e determinadas polo réxime aprobado no marco da Lei de fomento da investigación e da innovación de Galicia. Mediante un convenio posterior entre GAIN e a institución de acollida, o investigador/a adscríbese ao centro, agrupación ou grupo correspondente.
 2. Axudas PRO-ERC: independentemente de se o investigador/a está contratado por GAIN, por calquera das universidades galegas ou polo CSIC, terá acceso a recursos económicos complementarios ao financiamento ERC durante a vixencia da grant. Este financiamento, destinado ao apoio á súa actividade investigadora, está a cargo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e de GAIN e contempla unha contía asociada ao tipo de grant obtida:
  • Advanced Grant: 80.000 €/ano.
  • Consolidator Grant: 65.000 €/ano.
  • Starting Grant: 50.000 €/ano.
 3. Axudas POST-ERC: tamén con independencia da entidade pola que estean contratados (GAIN, universidade ou CSIC), os investigadores/as contan con apoio económico de continuidade tralo fin da vixencia da grant ERC. Trátase de axudas de reforzo a proyectos de excelencia de ata 50.000 € anuais durante 4 anos proporcionadas pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade e por GAIN.
  No caso concreto dos investigadores/as contratados polo SUG ou polo CSIC, GAIN ofrece a retribución do Programa Oportunius, cunha contía variable en función do tipo de grant:
  • Advanced Grant: 8.000 €/ano.
  • Consolidator Grant: 6.500 €/ano.
  • Starting Grant: 5.000 €/ano.
 4. A percepción desta retribución, de carácter renovable, está suxeita á inscrición dos beneficiarios/as no Rexistro Oportunius. Este rexistro é unha ferramenta deseñada para funcionar como un repositorio no que se integrarán todos os investigadores/as beneficiarios/as dunha ERC grant en Galicia.
 5. En todos os casos, as persoas beneficiarias contratadas ou adscritas ás institucións de acollida contarán cos servizos de apoio á ciencia excelente e de acollida de novos investigadores/as ofertados de forma individual por cada unha destas institucións. Ademais do pleno acceso aos seus servizos e infraestruturas de investigación, as institucións ofrecen:
  • accións de benvida científica e familiar,
  • medidas de incorporación e estabilización laboral,
  • apoio técnico específico e soporte económico adicional para o desenvolvemento da carreira investigadora.

Criterios de avaliación

Os criterios estipulados para a continuidade do contrato Oportunius están plenamente aliñados cos establecidos polo propio programa ERC para a avaliación das súas grants:

 • Excelencia investigadora.
 • Cantidade e calidade de produción científica.
 • Capacidade para a captación de fondos.
 • Participación en congresos/conferencias/seminarios de prestixio.
 • Evolución e crecemento do equipo de investigación.

O marco normativo destes criterios de avaliación é a Orde de 29 de agosto de 2018 pola que se desenvolven o procedimento e o baremo para a avaliación da actividade investigadora de persoal investigador contratado pola Axencia Galega de Innovación baixo a modalidade de persoal investigador distinguido [Programa Oportunius].