Candidatos ERC

O programa Oportunius ofrece servizos de formación e asesoramento aos investigadores/as co potencial necesario para presentarse a convocatorias do ERC, pero que ata o de agora non se decidiran a formalizar a súa candidatura.

Pode acollerse a estas axudas o persoal investigador adscrito a calquera das institucións de acollida de Galicia.

Características dos servizos

Os investigadores/as interesados en presentar a súa candidatura a unha ERC grant poden optar aos beneficios contemplados no programa Oportunius para maximizar as súas opcións de éxito.

Trátase de servizos de formación e asesoramento persoalizado para optimizar a elaboración da súa proposta, de cara a cumprir do mellor xeito os estándares de calidade das candidaturas ao ERC:

  • Avaliación preliminar sobre as posibilidades de éxito da proposta, considerando tamén o currículum do investigador/a.
  • Preparación do borrador para a súa revisión inicial por parte da Oficina Europea do Ministerio de Ciencia e Innovación.
  • Axuda na incorporación ao borrador das recomendacións emitidas pola Oficina Europea.
  • Revisión da proposta por avaliadores/as, expertos/as e anteriores gañadores/as de ERC grants.

Solicitude de apoio

O persoal investigador interesado nos servizos do programa Oportunius para candidatos/as ERC debe descargar e cubrir un cuestionario preliminar e envialo a oportunius.gain@xunta.gal.

Servizo Starting Grants 2022

A convocatoria Starting Grants 2022 estará aberta entre o 23/09/2021 e o 13/01/2022. As datas límite para enviar a documentación necesaria para recibir o servizo de asesoramento no marco de Oportunius son:

  • CV e cuestionario preliminar: ata o 29/10/2021
  • Envío de B1 (e B2 opcional) para primeira revisión (previa ao envío á Oficina Europea): ata o 5/11/2021
  • Envío de B1 e B2 para segunda revisión: ata o 5/01/2022

Servizo Consolidator Grants 2022

A convocatoria Consolidator Grants 2022 estará aberta entre o 19/10/2021 e o 17/03/2022. As datas límite para enviar a documentación necesaria para recibir o servizo de asesoramento no marco de Oportunius son:

  • CV e cuestionario preliminar: ata o 15/12/2021
  • Envío de B1 (e B2 opcional) para primeira revisión (previa ao envío á Oficina Europea): ata o 05/01/2022
  • Envío de B1 e B2 para segunda revisión: ata o 09/03/2022