Finalistas ERC

O persoal investigador que resultara finalista no proceso de selección dunha convocatoria do ERC ten acceso aos beneficios contemplados no Programa Oportunius para incrementar as súas posibilidades de éxito en futuras convocatorias.

Pode solicitar estas axudas e servizos o persoal investigador adscrito a calquera das institucións de acollida de Galicia que teña acadado un destes dous logros:

  • Unha A como valoración, sen dotación económica, no proceso de acceso a unha axuda ERC.
  • A superación da primeira fase de avaliación do ERC.

E, ademais, se comprometa a presentarse á seguinte convocatoria posible.

Tipos de axuda e servizos

As persoas finalistas no proceso de obtención dunha axuda ERC poden optar aos seguintes apoios no marco do Programa Oportunius:


  1. Axuda económica de 50.000 € en 2 anualidades para mellorar o proxecto finalista e os méritos da persoa investigadora ata elevalos ao nivel de excelencia esixido para ter éxito nunha futura convocatoria do ERC, co compromiso de volver a presentarse durante ese período.

  2. Servizos de formación e asesoramento persoalizado para optimizar a elaboración da súa proposta, de cara a cumprir do mellor xeito os estándares de calidade das candidaturas ao ERC. Este servizo inclúe:
    • Apoio na mellora da proposta para a súa revisión inicial por parte da Oficina Europea do Ministerio de Ciencia e Innovación.
    • Axuda na incorporación ao borrador das recomendacións emitidas pola Oficina Europea.
    • Revisión da proposta por profesionais expertos e anteriores gañadores/as de axudas ERC.


Solicitude de apoio

O persoal investigador interesado nos servizos do Programa Oportunius para finalistas ERC debe descargar e cubrir un cuestionario preliminar e envialo a oportunius.gain@xunta.gal.