Programa Oportunius

O Programa Oportunius é unha iniciativa promovida pola Xunta de Galicia, coa colaboración do Sistema Universitario Galego (SUG), o Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e os organismos de investigación de Galicia (aos que o programa está aberto para a súa incorporación), para ofrecer condicións atractivas que permitan atraer e reter talento investigador de primeiro nivel.

O seu obxectivo é xerar oportunidades para persoal investigador excelente que queira desenvolver a súa carreira científica en Galicia reforzando as opcións de acceso e os beneficios asociados ás axudas do European Research Council – ERC.

O fin último é facilitar a estabilidade do mellor persoal investigador galego e atraer outro persoal científico excelente de fóra de Galicia.

O programa ofrece un itinerario deseñado á medida de tres perfís:

  • Gañadores ERC. Paquete de axudas complementarias ao financiamento europeo, a través da opción a un contrato de persoal investigador distinguido e de recursos económicos para apoiar a súa actividade investigadora.
  • Finalistas ERC. Apoio económico e servizos de formación, asesoramento e revisión de propostas para aumentar as garantías de éxito nas seguintes convocatorias do ERC.
  • Candidatos ERC. Formación e asesoramento experto ao persoal investigador distinguido cun alto potencial e unha carreira investigadora prometedora para que participen nas convocatorias do ERC.

Ata marzo de 2024 Oportunius facilitou:

  • 18 contratos Oportunius a gañadores ERC.
  • 30 gañadores ERC apoiados.
  • 38 proxectos financiados polo ERC.
  • 23 finalistas ERC apoiados.
  • 270 candidaturas ao ERC avaliadas.
  • 21 talleres de formación con máis de 470 participantes.

O Programa Oportunius contempla o establecemento dun Consello Asesor formado por profesionais expertos de recoñecido prestixio e integrado pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades; a Consellería de Economía, Empresa e Innovación –á que se adscribe a Axencia Galega de Innovación–; as tres universidades galegas, o Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e o persoal investigador ERC para o traballo conxunto e aliñado co logro dos obxectivos do programa.

Máis información dispoñible no folleto do Programa Oportunius: