Programa Oportunius

Oportunidades para unha carreira científica excelente en Galicia

O programa Oportunius é unha iniciativa coordinada entre a Xunta de Galicia, o Sistema Universitario Galego (SUG) e entidades de investigación de Galicia (ás que o programa está aberto para a súa incorporación), para ofrecer condicións atractivas que permitan atraer e reter talento investigador de primeiro nivel.

O seu obxectivo é xerar oportunidades para investigadores excelentes que queiran desenvolver a súa carreira científica en Galicia reforzando as opcións de acceso e os beneficios asociados ao programa do European Research Council – ERC.

O fin último é facilitar a estabilidade dos mellores investigadores galegos e atraer a outros científicos excelentes de fóra de Galicia.

O programa ofrece un itinerario deseñado á medida de tres perfís:

  • Ganadores ERC. Paquete de axudas complementarias ao financiamento europeo obtido dunha ERC grant, a través da opción a un contrato de investigador/a distinguido/a e de recursos económicos para apoiar a súa actividade investigadora.
  • Finalistas ERC. Apoio económico e servizos de formación, asesoramento e revisión de propostas para aumentar as garantías de éxito nas seguintes convocatorias do ERC.
  • Candidatos ERC. Formación e asesoramento experto aos investigadores/as cun alto potencial e unha carreira investigadora prometedora para que participen nas convocatorias do ERC.

Entre os anos 2014 e 2018, Oportunius facilitou:

  • 2 contratos Oportunius a ganadores ERC.
  • 13 ganadores ERC apoiados.
  • 7 novos ganadores ERC.
  • 14 finalistas ERC apoiados.
  • Máis de 80 candidaturas ao ERC avaliadas.
  • 8 talleres de formación con máis de 120 participantes.

O Oportunius contempla o establecemento dun Consello Asesor formado por expertos de recoñecido prestixio e integrado pola Consellería de Educación, Universidade e FP; a Consellería de Economía, Emprego e Industria –á que se adscribe a Axencia Galega de Innovación–; as tres universidades e os/as investigadores/as ERC para o traballo conxunto e aliñado co logro dos obxectivos do programa.