Programa Oportunius

O programa Oportunius é unha iniciativa coordinada entre a Xunta de Galicia, o Sistema Universitario Galego (SUG), o Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e os organismos de investigación de Galicia (aos que o programa está aberto para a súa incorporación), para ofrecer condicións atractivas que permitan atraer e reter talento investigador de primeiro nivel.

O seu obxectivo é xerar oportunidades para investigadores/as excelentes que queiran desenvolver a súa carreira científica en Galicia reforzando as opcións de acceso e os beneficios asociados ao programa do European Research Council – ERC.

O fin último é facilitar a estabilidade dos/as mellores investigadores/as galegos/as e atraer a outros/as científicos/as excelentes de fóra de Galicia.

O programa ofrece un itinerario deseñado á medida de tres perfís:

  • Gañadores ERC. Paquete de axudas complementarias ao financiamento europeo obtido dunha ERC grant, a través da opción a un contrato de investigador/a distinguido/a e de recursos económicos para apoiar a súa actividade investigadora.
  • Finalistas ERC. Apoio económico e servizos de formación, asesoramento e revisión de propostas para aumentar as garantías de éxito nas seguintes convocatorias do ERC.
  • Candidatos ERC. Formación e asesoramento experto aos investigadores/as cun alto potencial e unha carreira investigadora prometedora para que participen nas convocatorias do ERC.

Ata outubro de 2021 Oportunius facilitou:

  • 9 contratos Oportunius a gañadores ERC.
  • 25 gañadores ERC apoiados.
  • 32 proxectos financiados polo ERC.
  • 15 finalistas ERC apoiados.
  • 132 candidaturas ao ERC avaliadas.
  • 13 talleres de formación con máis de 250 participantes.

O Oportunius contempla o establecemento dun Consello Asesor formado por expertos/as de recoñecido prestixio e integrado pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade; a Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación –á que se adscribe a Axencia Galega de Innovación–; as tres universidades, o Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e os/as investigadores/as ERC para o traballo conxunto e aliñado co logro dos obxectivos do programa.

Máis información dispoñible no folleto do Programa Oportunius: