Servizos

A Axencia Galega de Innovación (GAIN), a través da súa Área de Servizos, desenvolve instrumentos para a captación de recursos nacionais e europeos de I+D+i, asesora directamente ás empresas neste ámbito, avalía e fai seguimento dos proxectos financiados e xestiona os programas de vixilancia tecnolóxica.

Programas

Aceleradoras

Outros Instrumentos