Convocatoria de misións

Programa: Convocatoria de misións
Data de publicación DOG: 14/02/2024
Código do procedemento: IN856C
Prazo de presentación de solicitudes: 90 días naturais a partir da súa publicación no DOG (14 de maio)

Que son as misións?

Axudas destinadas a apoiar as Misións de Especialización Intelixente de Galicia, no marco da Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia RIS3 2021-2027. As misións son un elemento novidoso da RIS3 2021-2027, que foron definidas a través dun proceso participativo cos axentes do ecosistema galego de innovación. O seu obxectivo é promover a realización de proxectos de I+D e innovación e investimento produtivo de carácter estratéxico para contribuír ás Misións de Especialización Intelixente.

Fixan metas cuantificables e alcanzables que contribúan de forma concreta a dar resposta aos retos establecidos no marco da RIS3. A convocatoria busca mobilizar e aliñar capacidades empresariais, de coñecemento e tecnolóxicas de diferentes ámbitos e sectores, para desenvolver proxectos con capacidade de impacto real a nivel produtivo e social.

Misións

  • Misión 1: Contribuír á mitigación e adaptación ao cambio climático do sector primario de Galicia, a partir da redución da súa pegada nun 10% (carbono, hídrica, ecolóxica) en 2030 mediante a circularidade e a simbiose entre actuacións, así como a rexeneración dos ecosistemas.
  • Misión 2: Contribuír á redución do 57% das emisións de gases de efecto invernadoiro en Galicia, con respecto a 1990, para o ano 2030 incrementando a reutilización de materias primas, produtos e materiais xa presentes no ciclo produtivo.
  • Misión 3: Contribuír, de cara ao 2030, a incrementar os anos de vida saudable de 84 a 88, mediante a redución de enfermidades ou problemas de enfermidades non transmisibles e a mellora da calidade de vida (hábitos e contornas saudables e seguras).

Quen pode solicitar estas axudas?

  • Pemes e grandes empresas.
  • Centros tecnolóxicos e centros de apoio á innovación tecnolóxica.
  • Universidades, organismos e centros públicos de investigación.
  • Entidades e institucións sanitarias públicas e privadas que desenvolvan actividade investigadora.
  • Entidades públicas e privadas sen ánimo de lucro relacionadas coa I+D+i.
  • Agrupacións ou asociacións empresariais que realicen actuacións de I+D+i.

Modalidade de participación

Cooperación a través de consorcios.

Máis información

  • No correo electrónico axudas.gain@xunta.gal

Documentación e ligazóns