Manual de avaliación do potencial comercial de resultados de I+D

Metodoloxía para a avaliación preliminar dos resultados da I+D nos axentes do Sistema Galego de Innovación

Este manual describe un procedemento para revisar unha serie de características do coñecemento científico-tecnolóxico ao saír do laboratorio. O obxectivo é determinar de maneira preliminar o seu potencial comercial, así como os seguintes pasos a seguir con vistas á súa valorización e explotación.

O procedemento, que foi probado con casos reais nos centros tecnolóxicos e universidades do SUG, está deseñado para ser facilmente aplicable polas unidades de transferencia, o que lles permite:

  • Despexar incertezas sobre as posibilidades de transferencia dunha tecnoloxía sen necesidade de recorrer a custosos procesos de avaliación.
  • Priorizar a asignación de recursos a procesos de valorización.
  • Seleccionar rapidamente tecnoloxías que reúnan as condicións máis axeitadas para optar a servizos de apoio ou incentivos para a recuperación (aceleradores de transferencia, programas de proba de concepto, programas de servizos de recuperación, etc.).
  • Xerar unha carteira de tecnoloxías clasificadas segundo o seu potencial comercial.

O manual acompáñase dun aplicativo que proporciona un soporte adicional ao procedemento descrito no manual cunha dobre utilidade:

  • Facilitar o rexistro das avaliacións realizadas, unha vez completado o proceso de caracterización comercial.
  • Proporcionar a información de conxunto sobre o potencial comercial da carteira de resultados da I+D+i.

Documentación e enlaces

Para a realización de consultas sobre a súa aplicación programacion.centros.gain@xunta.gal
Curso online: “Avaliación de carteira tecnolóxica. Modelo de prescreening tecnolóxico”

O curso trata sobre o modelo de prescreening de tecnoloxías desenvolto no marco do Programa Ignicia Transferencia de Coñecemento, como paso para a súa posible implantación dentro dos procesos de valorización de tecnoloxías.

Esta acción formativa, de carácter gratuíta, está dirixida a persoal que desenvolva funcións de xestión de transferencia en centros de coñecemento do Sistema Galego de I+D que conten con resultados científico-tecnolóxicos para valorizar.

O programa abrangue unha formación teórica de 3 horas de duración, e catro sesións de asesorías individualizadas de 1 hora de duración cada unha sobre a aplicación a un caso concreto do modelo explicado na sesión teórica. As datas e o horario das asesorías individualizadas planificaranse con cada unha das persoas asistentes. O caso concreto (resultado científico-tecnolóxico) será aportado polo alumno/a. En decembro de 2021 impartiuse unha edición deste curso co seguinte programa.

Máis información

  • No enderezo electrónico programacion.centros.gain@xunta.gal
  • No teléfono 981 957 012