Fondos Europeos

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, PO FEDER Galicia 2014-2020.
Unha maneira de facer Europa.

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020.


Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, PO Plurirrexional de España 2014-2020 (POPE).
Unha maneira de facer Europa.

Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020 [POPE]

Actuacións cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa Operativo POPE 2014-2020.Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional