Convenios de colaboración

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) publica nesta sección a información relativa aos convenios de colaboración asinados por esta axencia que está recollida na Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

O obxecto dos mesmos é o desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i.

O conxunto de todos os convenios asinados por esta axencia están dispoñibles nas seguintes ligazóns:

Lístanse a continuación os convenios de colaboración do ano 2022:

Convenio Data sinatura Importe
Addenda ao Convenio asinado o 11/04/2022 entre a Axencia Galega de Innovación (GAIN), o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) a Sociedade Xestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U. (XESGALICIA), e a Fundación CEL Iniciativas por Lugo, para a continuidade da Aeronautics Business Factory – BFAERO na súa cuarta e quinta edición 31/12/2022 Sen achega económica
Segunda adenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Fundación científica da Asociación Española contra o Cancro, a Fundación Kertor e Janssen-Cilag, S.A. para a creación dunha incubadora de proxectos no ámbito do descubrimento de fármacos contra o cancro 31/12/2022 20.000 €
Addenda ao Conveno asinado o 31/03/2022 entre a Axencia Galega de Innovación (GAIN), o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) e a Sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia S.A., para a celebración do Programa de Aceleración para a internacionalización de pemes “Galicia Avanza” 31/12/2022 Sen achega económica
Segunda addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia para regular as condicións da axuda destinada ao despregamento dunha infraestrutura baseada en tecnoloxías cuánticas da información que permita impulsar a I+D+i en Galicia, susceptible de financiamento pola Unión Europea no marco do REACT UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da Covid-19 31/12/2022 Sen achega económica
Segunda addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo para fomentar a actividade investigadora do persoal investigador universitario beneficiario dunha axuda do ERC no marco do H2020 23/12/2022 32.500 €
Addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG) para a adquisición de equipamento e desenvolvemento de obra civil para a posta en marcha da infraestrutura de investigación «GALAXY-LAB» 21/11/2022 Sen achega económica
Addenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Universidade de Santiago de Compostela para regular as condicións da axuda destinada á actualización e ampliación da Plataforma Innopharma da USC, susceptible de financiamento pola Unión Europea no marco do eixo REACT UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da Covid-19 28/10/2022 Sen achega económica
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo para fomentar a actividade investigadora do persoal investigador finalista nas convocatorias de axudas do ERC no marco do Programa Horizon Europe 26/10/2022 199.980 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo para o desenvolvemento do Master en Sistemas Aéreos non tripulados 26/09/2022 6.000 €
Addenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Consorcio Aeronáutico Galego para a creación, posta en marcha e xestión do Observatorio da Industria Aeroespacial en Galicia 03/08/2022 Sen achega económica
Convenio entre Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), Axencia Galega de Innovación (GAIN), Sociedade xestora de entidades de investimento de tipo pechado S.A.U. (XESGALICIA), o Consorcio da Zona Franca de Vigo e Vigo Activo Sociedade de Capital Risco, S.A., S.M.E., para o desenvolvemento das sétima e oitava edición do Programa VIAGALICIA 10/07/2022 4.567.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Universidade de Santiago de Compostela para o desenvolvemento do Máster en Desenvolvemento Económico e Innovación 28/07/2022 6.000 €
Addenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación pública galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia para regular as condicións da axuda destinada ao despregamento dunha infraestrutura baseada en tecnoloxías cuánticas da información que permita impulsar a I+D+i en Galicia, susceptible de financiamento pola Unión Europea no marco do Eixo REACT UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da Covid-19 30/06/2022 3.409.096 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Fundación pública galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade de Vigo e a Universidade da Coruña para a realización do programa de comunicación cuántica dentro dos plans complementarios de I+D+i do plan de recuperación, transformación e resiliencia – financiado pola Unión Europea – NEXTGENERATIONEU. 29/06/2022 6.210.904 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Fundación pública galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade de Vigo e a Universidade da Coruña para instrumentar a achega de Galicia ao desenvolvemento do programa de comunicación cuántica dentro dos plans complementarios de I+D+i do Plan de recuperación, transformación e resiliencia 29/06/2022 3.409.098 €
Addenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación pública galega de Medicina Xenómica para o desenvolvemento de programas de I+D+i no período 2021-2022 07/06/2022 9.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Eduardo Pondal para o fomento de vocacións científicas e tecnolóxicas na Costa da Morte 12/04/2022 18.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación (Gain), Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Sociedade Xestora de Entidades de Inversión de tipo cerrado, S.A.U. (Xesgalicia) e a Fundación CEL iniciativas por Lugo, para a continuidade da Aeronautics Business Factory-BFAERO na cuarta e quinta edición 11/04/2022 4.460.112 €
Convenio entre a Axencia Galega de Innovación (Gain), o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) e a Sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A., para a celebración do programa de aceleración para a internacionalización de pemes “Galicia Avanza” 31/03/2022 2.239.650 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Cultura, Ciencia e Tecnoloxía para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica no ano 2022 24/03/2022 8.000 €
Convenio entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación “Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa” para o impulso da transferencia de tecnoloxía no sistema de I+D+i de Galicia 04/03/2022 1.000.000 €
Convenio entre Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), Axencia Galega de Innovación (GAIN), Sociedade xestora de entidades de investimento de tipo pechado S.A.U. (XESGALICIA) e Asociación Agrupación Industrial Alimentaria de Galicia (CLUSAGA), para a continuidade do foco de emprendemento no sector alimentario de Galicia (BUSINESS FACTORY FOODBFF) 20/01/2022 7.625.461 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o HUB de carácter estratéxico Asociación para la Dixitalización da Industria de Galicia para o financiamento dos custos de xestión e coordinación do HUB de innovación dixital 07/01/2022 300.000 €