Convenios de colaboración

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) publica nesta sección a información relativa aos convenios de colaboración asinados por esta axencia que está recollida na Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Convenio Obxecto Data sinatura Importe e duración
Addenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Centro Tecnolóxico da Carne para o desenvolvemento de proxectos de I+D+i no ámbito do sector cárnico Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 30/11/2017 Sen achega económica
Addenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Eduardo Pondal para o fomento de vocacións científicas e tecnolóxicas na Costa da Morte Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 29/11/2017 Sen achega económica
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Consellería de Cultura, Educación e ordenación Universitaria e a Universidade de Santiago de Compostela para fomentar a actividade investigadora do persoal investigador finalista nas convocatorias de axudas do ERC no marco do H2020. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 23/11/2017 200.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Asociación de Centros Tecnolóxicos de Galicia para fomentar a transferencia e internacionalización de la I+D+i desarrollada en Galicia Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 21/11/2017 100.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Asociación Bioga-Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida para a implementación dun plan de actividades para impulsar a competitividade, a innovación e o potencial da biotecnoloxía como tecnoloxía facilitadora esencial do tecido empresarial galego no período 2017-2018 Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 21/08/2017 93.000€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 04/08/2017 307.000€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 04/08/2017 243.000€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Biomédica Galicia Sur para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 04/08/2017 295.000€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) para o desenvolvemento de programas de I+D+i Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 04/08/2017 425.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, o Instituto Galego de Promoción Económica, Xesgalicia Sociedad Gestora de entidades de inversión de tipo cerrado S.A.U., o Consorcio da Zona Franca de Vigo e Vigo Activo Sociedade de Capital Risco de réxime simplificado S.A.; para o desenvolvemento da quinta edición do programa VíaGalicia. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 31/07/2017 2.659.245€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Kertor e Janssen-Cilag, S.A. para a creación dunha incubadora de proxectos no ámbito do descubrimento de fármacos Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 31/07/2017 2.050.000€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Español de Oceanografía (IEO) para o desenvolvemento de programas de I+D+i, nos centros oceanográficos radicados na Comunidade Autónoma de Galicia Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 31/07/2017 50.000€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 21/07/2017 25.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Eduardo Pondal para o fomento de vocacións científicas e tecnolóxicas na Costa da Morte Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 13/07/2017 18.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. para a celebración da segunda edición ado Programa Agrobiotech Innovación Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 12/05/2017 500.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Cultura, Ciencia e Tecnoloxía para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica no ano 2017 Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 04/04/2017 8.000€
Convenio de colaboración entre Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), Agencia Gallega de Innovación (GAIN), XESGALICIA, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de tipo cerrado S.A.U. (XESGALICIA), Consorcio da Zona Franca de Vigo (CONSORCIO), VIGOACTIVO Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Simplificado, S.A. (VIGOACTIVO), Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA) y Peugeot Citroën Automóviles España, S.A., para la puesta en marcha de un foco de emprendimiento en el sector de la automoción en Galicia (BUSINESS FACTORY AUTOBFA) Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 09/09/2016 750.000€
Addenda al Convenio de colaboración entre la Agencia Gallega de Innovación, el Instituto Gallego de Promoción Económica y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”, para el desarrollo del “Proyecto de Infraestructuras e equipamiento para la creación de un centro de investigación aerotransportada”, en Rozas (Lugo) Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 22/09/2016 Sen achega económica
Contrato Programa entre a Axencia galega de Innovación e a Fundación Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia para o desenvolvemento de programas de I+D+i Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 22/09/2016 160.000€
Contrato Programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas para a concesión de dúas axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 22/09/2016 237.500€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo para fomentar a actividade investigadora do persoal investigador finalista nas convocatorias de axudas do ERC no marco do H2020 Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 22/09/2016 100.000€
Contrato Programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 19/09/2016 209.200€
Contrato Programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas para o desenvolvemento de programas de I+D+i Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 11/08/2016 425.000€
Contrato Programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Biomédica Galicia Sur para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 11/08/2016 275.381,13€
Contrato Programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 11/08/2016 359.900€
Contrato Programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 02/08/2016 25.000€
Contrato Programa entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Español de Oceanografía (IEO) para o desenvolvemento de programas de I+D+i, nos centros oceanográficos radicados na Comunidade Autónoma de Galicia Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 02/08/2016 50.000€
Convenio Marco de colaboración entre a Xunta de Galicia e Vodafone España S.A.U. para o impulso e o uso das tecnoloxías da información en proxectos de emprendedores en innovación social en Galicia: Vodafone Connecting for Good Galicia Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 22/07/2016 111.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, o Instituto Galego de Promoción Económica, Xesgalicia Sociedad Gestora de entidades de inversión de tipo cerrado S.A.U., o Consorcio da Zona Franca de Vigo e Vigo Activo Sociedad de Capital Riesgo de régimen simplificado S.A.; para o desenvolvemento da cuarta edición do programa VíaGalicia Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 20/07/2016 2.891.245€
Addenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Real Academia Galega de Ciencias para a organización e desenvolvemento da segunda edición dos premios de transferencia de tecnoloxía en Galicia no 2016 Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 05/07/2016 65.468,94€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Eduardo Pondal para o fomento de vocacións científicas e tecnolóxicas na Costa da Morte Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 20/06/2016 18.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Clúster da Acuicultura de Galicia para o desenvolvemento dun proxecto de cultivo de mero Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 09/06/2016 166.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Cultura, Ciencia e Tecnoloxía para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica no ano 2016 Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 06/06/2016 8.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Universidade de Santiago de Compostela para fomentar a actividade investigadora do persoal investigador beneficiario das convocatorias de axudas do ERC no marco do H2020 sen vinculación estable Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 06/06/2016 70.000€
Addenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo para fomentar a actividade investigadora do persoal investigador finalista nas convocatorias de axudas do ERC no marco do H2020 Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 30/05/2016 Sen achega económica
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Real Academia Galega de Ciencias para a organización e desenvolvemento da segunda edición dos Premios de Transferencia de Tecnoloxía en Galicia no 2016 Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 19/05/2016 57.300€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación “Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa”; para a colaboración no desenvolvemento do fondo de “proba de concepto” Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 29/01/2016 391.220€
Segunda addenda ao convenio de colaboración entre o Ministerio de Economía y Competitividad e a Xunta de Galicia, para o desenvolvemento da Estrategia Española de Innovación na comunidade autónoma de Galicia Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 30/12/2015 Sen achega económica
Convenio marco de colaboración entre o Ministerio de Economía y Competitividad e a Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia para o fomento da compra pública innovadora na Comunidade Autónoma de Galicia Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 30/12/2015 Sen achega económica
Convenio de colaboración entre GAIN e a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos – centro nacional de conservación de productos de la pesca (ANFACO-CECOPESCA) para impulsar a nanotecnoloxía como tecnoloxía facilitadora esencial no desenvolvemento do proxecto “posta en valor dos recursos mariños para a obtención de compostos bioactivos e o deseño de alimentos funcionais” Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 17/12/2015 850.000€
Convenio de colaboración entre GAIN e a fundación para a investigación, desenvolvemento e innovación Ramón Domínguez para impulsar a nanotecnoloxía como tecnoloxía facilitadora esencial no desenvolvemento do proxecto “innovación en nanomedicina: deseño de nanoestruturas para o tratamento e a diagnose do cancro e do ictus”. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 17/12/2015 800.000€
Convenio de colaboración entre GAIN e a fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia para impulsar a nanotecnoloxía como tecnoloxía facilitadora esencial no desenvolvemento dun proxecto no ámbito do ciclo integral da auga – waternanoenv Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 17/12/2015 908.500€
Convenio de colaboración entre GAIN e a universidade de Santiago de Compostela para o desenvolvemento do “proxecto de infraestruturas e equipamento para a consolidación da liña de investigación en xeración de radioisótopos da USC” Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 17/12/2015 175.000€
Convenio de colaboración entre GAIN, a consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a universidade da Coruña, a universidade de Santiago de Compostela e a universidade de Vigo para fomentar a actividade investigadora do persoal investigador finalista nas convocatorias de axudas do ERC no marco do H2020 Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 16/10/2015 250.000€
Convenio de colaboración entre GAIN e a asociación Bioga-Clúster tecnolóxico empresarial das ciencias da vida para a implementación dun plan de actividades para impulsar a competitividade, a innovación e o potencial da biotecnoloxía como tecnoloxía facilitadora esencial do tecido empresarial galego Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 16/10/2015 156.000€
Convenio de colaboración entre GAIN, o IGAPE, Xesgalicia Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco S.A. o Consorcio da Zona Franca de Vigo e Vigo Activo Sociedad de Capital de Riesgo de Régimen Simplificado S.A.; para o desenvolvemento da terceira edición do programa VIAVIGO Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 08/10/2015 2.250.000€
Convenio de colaboración entre GAIN o IGAPE- e o Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA) para a creación do “centro de investigación aerotransportada de rozas” (CIAR), como centro mixto de titularidade compartida entre las institucións signatarias Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 01/10/2015 900.000€
Convenio de colaboración entre GAIN e a Asociación de Centros Tecnolóxicos de Galicia para fomentar a transferencia e internacionalización da I+D+i desenvolvida en Galicia Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 03/09/2015 429.150€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a través do Centro de Innovación e Servizos de Ferrol, e a Universidade da Coruña para a realización de prácticas académicas externas curriculares dos estudantes da escola politécnica superior Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 19/08/2015 Sen achega económica
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Agencia estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para o desenvolvemento de programas de I+D+i Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 18/08/2015 400.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, o Instituto Galego de Promoción Económica e a Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (AIMEN) para o desenvolvemento dun proxecto dinamizador da capacidade innovadora do sector naval galego – Shipbuilding 4.0 Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 14/08/2015 1.830.000€
Contrato programa entre a GAIN e a Fundación Biomédica Galicia sur para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 27/07/2015 125.900€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 27/07/2015 259.200€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 27/07/2015 359.900€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a fundación Eduardo Pondal para o fomento de vocacións científicas e tecnolóxicas na costa da morte Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 17/07/2015 18.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia SA, para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica no ano 2015 Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 09/07/2015 140.000€
Contrato programa co Instituto Español de Oceanografía (IEO) para o desenvolvemento de programas de I+D+i, nos centros oceanográficos radicados na Comunidade Autónoma de Galicia Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 08/07/2015 50.000€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación pública galega de Medicina Xenómica para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 08/07/2015 25.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Cultura, Ciencia e Tecnoloxía para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica no ano 2015 Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 25/06/2015 8.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, o Instituto Galego de Promoción Económica-, a consellería de Medio Rural e do Mar e a Universidade de Santiago de Compostela, para a organización do Simposio Internacional de Xenética para a Acuicultura (ISGA XII) Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 25/05/2015 38.750€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Centro Tecnolóxico da Carne para o desenvolvemento de proxectos de I+D+i no ámbito do sector cárnico. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 22/04/2015 5.500.000€
Convenio de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia para a realización de prácticas de alumnos do máster universitario de Desenvolvemento Económico e Innovación da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 16/03/2015 Sen achega económica
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación (GAIN) e o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI) para a incorporación de GAIN á rede PI+D+i, coordinada polo CDTI. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 10/03/2015 Sen achega económica
Convenio de colaboración entre o Ministerio de Economía y Competitividad, a Comunidade Autónoma de Galicia e a Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia, na selección e execución do proxecto de infraestruturas científicas “Instalación do superordenador Finisterrae II”. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 15/12/2014 3.573.300€
Convenio de colaboración entre GAIN, o IGAPE e o Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” para o desenvolvemento do “proxecto de infraestruturas e equipamento para a creación dun centro de investigación aerotransportada” en Rozas (Lugo). Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 14/11/2014 10.000.000€
Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria, a Axencia Galega de Innovación, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, o Consello Superior de Cámaras Oficiais de Comercio, Industria y Navegación de España e as Cámaras de Comercio de Galicia, para o desenvolvemento do programa Innocámaras 2014-2015. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 14/11/2014 4.163.033€
Convenio de colaboración entre Axencia Galega de Innovación, o Instituto Galego de Promoción Económica, XESGALICIA Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco SA, o Consorcio da Zona Franca de Vigo e Vigo Activo Sociedade de Capital de Risco de Réxime Simplificado SA, para o desenvolvemento da segunda edición do programa ViaVigo. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 17/10/2014 1.270.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación para a Promoción da Innovación, Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico na Industria da Automoción de Galicia (CTAG) para o desenvolvemento dun proxecto no ámbito da tecnoloxía HMI (Interfaz Home Máquina) para funcións avanzadas de automoción. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 02/10/2014 1.500.000€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Español de Oceanografía (IEO) para o desenvolvemento de programas de I+D+I, nos centros oceanográficos radicados na comunidade autónoma de Galicia. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 29/09/2014 50.000€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 22/09/2014 387.250€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 22/09/2014 169.100€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 22/09/2014 37.750€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Biomédica Galicia Sur para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 22/09/2014 125.900€
Contrato programa entre a Xunta de Galicia e a Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para o desenvolvemento de programas de I+D+i. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 22/09/2014 400.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica no ano 2014. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 31/07/2014 92.325€
Convenio de Colaboración entre o Ministerio de Economía y Competitividad, a Comunidade Autónoma de Galicia e a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados e Mariscos – centro nacional de conservación de produtos da pesca (ANFACO-CECOPESCA), na selección e execución dos proxectos de infraestruturas científicas “Construción do centro de tecnoloxías avanzadas de investigación para a industria mariña e alimentaria” e “Equipamento do centro de tecnoloxías avanzadas de investigación para a industria mariña e alimentaria”, cofinanciado polo Feder. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 14/07/2014 8.455.087,28€
Convenio de colaboración entre o Ministerio de Economía y Competitividad, a Comunidade Autónoma de Galicia e a Asociación de Investigación Metalúrxica do Noroeste (AIMEN), na selección e execución do proxecto de infraestrutura científica “ Equipamento para o procesado láser e caracterización e unión de materiais- Fase I”, cofinanciado polo Feder. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 14/07/2014 2.482.500€
Convenio entre a Axencia Galega de Innovación e a Universidade da Coruña (UDC), para a colaboración no curso de estudios de posgrao de especialista en xestión empresarial da innovación. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 10/07/2014 Sen achega económica.
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Cultura, Ciencia e Tecnoloxía (ICCT) para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica no ano 2014. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 07/07/2014 7.000€
Acordo entre o Ministerio de Economía y Competitividad, a Comunidade Autónoma de Galicia (Consellería de Economía e Industria) e a Asociación de Investigación Metalúrxica do noroeste (AIMEN) polo que se modifica o convenio de colaboración entre o Ministerio de Ciencia e Innovación, a Consellería de Economía e Industria e a Asociación de Investigación Metalúrxica do Noroeste (AIMEN), na selección e execución do proxecto de infraestrutura científica “Construción do Centro de Aplicacións láser, cofinanciado polo Feder”, asinado o día 31 de agosto do 2009. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 19/05/2014 Sen achega económica.
Addenda ao convenio marco de colaboración entre a Xunta de Galicia e Telefónica de España, S.A.U. para o deseño, desenvolvemento e lanzamento dun programa de apoio ao desenvolvemento de iniciativas de emprendemento en Galicia, polo que se establece un programa de incentivos á excelencia emprendedora en materia TIC. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 12/05/2014 750.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) para a avaliación de solicitudes de determinadas liñas de axudas. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 12/05/2014 39.697,07€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. para o desenvolvemento de actividades de apoio á internacionalización e de fomento ao acceso a fondos europeos no ano 2014. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 30/04/2014 66.645€
Convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria, a Axencia Galega de Innovación, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, o Consello Superior de Cámaras Oficiais de Comercio, Industria e Navegación de España e as Cámaras de Comercio de Galicia, para o desenvolvemento do programa Innocámaras. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 31/12/2013 4.787.957€
Addenda ao Convenio de colaboración entre o Ministerio de Economía y Competitividad e a Xunta de Galicia para o desenvolvemento da Estratexia Española de Innovación na Comunidade Autónoma de Galicia. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 27/12/2013 Sen achega económica.
Contrato-Programa entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Español de Oceanografía (IEO) para o desenvolvemento de programas de I+D+i nos centros oceanográficos radicados na Comunidade Autónoma de Galicia. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 16/12/2013 50.000€
Addenda ao contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación pública galega de medicina xenómica para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 13/12/2013 Sen achega económica.
Addenda ao contrato-programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 13/12/2013 Sen achega económica.
Addenda ao contrato programa entre a entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 13/12/2013 Sen achega económica.
Contrato- Programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para o desenvolvemento de programas de I+D+i. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 7/11/2013 400.000€
Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria e a Fundación para a Promoción da Innovación, Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico na Industria da Automoción de Galicia para a construción de instalacións do Centro de Excelencia en Electrónica para Vehículos Intelixentes. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 13/09/2013 Sen achega económica.
Contrato- Programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 2/09/2013 429.800€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a empresa Pharma Mar, S.A.U. para a organización do XIV simposio internacional de produtos naturais mariños. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 30/08/2013 30.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 28/08/2013 63.190€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. para executar actividades de apoio á internacionalización das empresas galegas e incrementar a participación en proxectos europeos. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 06/08/2013 44.146,80€
Contrato-programa entre a Axencia Galega de Innovación coa Fundación Profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 06/08/2013 222.160€
Contrato-programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Biomédica do complexo hospitalario universitario de Vigo para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 06/08/2013 168.000€
Contrato-programa entre a Axencia Galega de Innovación e a fundación pública galega de medicina xenómica para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 02/08/2013 80.000€
Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade – SERGAS-, a Consellería de Economía e Industria- Axencia Galega de Innovación e Instituto Galego de Promoción Económica-, a Consellería de Medio Rural e do Mar, a Consellería de Traballo e Benestar e a Axencia de Turismo de Galicia, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade de Vigo, o concello de Santiago de Compostela e a Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO), para a organización da feira internacional de biotecnoloxía (BIOSPAIN 2014). Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 29/07/2013 275.000€
Convenio de colaboración polo que se acorda a constitución da agrupación KICGallaecia e se aproban as súas regras de funcionamento. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 31/05/2013 Sen achega económica.
Acordo de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria e o Servizo Galego de Saúde (SERGAS) para a promoción de actividades de I+D+i na Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago; na Fundación Biomédica do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo e na Fundación do Complexo Hospitalario A Coruña a través de convenios para o desenvolvemento de programas de I+D+i. Desenvolvemento de programas de I+D+i cara a consolidación dos centros de coñecemento do sistema sanitario de Galicia. 12/03/2012 450.000€
2012
Convenio de Colaboración entre a Consellería de Economía e Industria e a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica para a automatización dos procesos das plataformas de secuenciación masiva SOLID e ION TORRENT Desenvolvemento de protocolos para a automatización dos procesos das plataformas de secuenciación masiva SOLID e Ion Torrent da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica. 26/01/2012 145.000€
2012
Convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria e a Sociedade Parque Tecnológico de Galicia, S.A, para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica no ano 2011. Desenvolvemento do proxecto de divulgación científica “GALICIENCIA 2011” no marco da Semana da Ciencia en Galicia 2011. 28/10/2011 67.650€
2011
Convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia e o Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para fomentar a investigación, o desenvolvemento e a cooperación público-privada en áreas tecnolóxicas estratéxicas para o desenvolvemento económico da Comunidade Autónoma de Galicia Establecer as liñas de colaboración para continuar e profundizar no labor de promoción e mellora do nivel tecnolóxico das empresas galegas a través da iniciativa FEDER-INTERCONECTA en Galicia. 11/10/2011 9.000.000€
2011-2015
Convenio de Colaboración entre a Consellería de Economía e Industria e a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica para o desenvolvemento de protocolos no ámbito das plataformas SOLID e ION TORRENT Desenvolvemento de protocolos para as plataformas de secuenciación masiva SOLID e Ion Torrent da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica. 04/08/2011 145.000€
2011