Convenios de colaboración

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) publica nesta sección a información relativa aos convenios de colaboración asinados por esta axencia que está recollida na Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

O obxecto dos mesmos é o desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i.

O conxunto de todos os convenios asinados por esta axencia están dispoñibles nas seguintes ligazóns:

Lístanse a continuación os convenios de colaboración do ano 2023:

Convenio Data sinatura Importe
Cuarta addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo para fomentar a actividade investigadora do persoal investigador universitario beneficiario dunha axuda do ERC no marco H2020 31.12.2023 31.000 €
Addenda ao convenio entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica para o desenvolvemento de programas de I+D+i no período 2023-2024 19.12.2023 30.000 €
Addenda de modificación e prórroga ao Convenio, asinado o 10 de xullo de 2022, entre o Instituto Galego de Promoción Económica, Axencia Galega de Innovación, Xesgalicia Sociedade xestora de entidades de investimento de tipo pechado S.A.U., o Consorcio da Zona Franca de Vigo e Vigo Activo Sociedade de Capital Risco, S.A., S.M.E., para o desenvolvemento da sétima e oitava edicións do Programa VIAGALICIA 18.12.2023 Sen achega económica
Addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Eduardo Pondal para o fomento de vocacións científicas e tecnolóxicas na Costa da Morte 18.12.2023 Sen achega económica
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Asociación Clúster Saúde de Galicia para a implementación dun plan de actividades para impulsar a innovación e a transferencia no tecido empresarial galego do sector saúde no período 2023-2025 30.11.2023 228.000 €
Segunda Addenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Consorcio Aeronáutico Gallego para a creación, posta en marcha e xestión do Observatorio da Industria Aeroespacial en Galicia 07.11.2023 344.613,36
Convenio entre a Axencia Galega de Innovación, a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia, a Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade de Vigo, e a Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC), para instrumentar a concesión dunha subvención por parte da Axencia Galega de Innovación e fomentar a actividade investigadora do persoal investigador finalista nas convocatorias de axudas do ERC no marco do Programa Horizon Europe 26.10.2023 399.999,31 €
Terceira Addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de innovación e a Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia para regular as condicións da axuda destinada ao despregamento dunha infraestrutura baseada en tecnoloxías cuánticas da información que permita impulsar a I+D+i en Galicia, susceptible de financiamento pola Unión Europea no marco do eixo REACT UE do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da covid-19 27.09.2023 Sen achega económica
Convenio entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Biomédica Galicia Sur para o desenvolvemento de Programas de I+D+I no período 2023-2024 15.09.2023 389.000 €
Convenio entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS) para o desenvolvemento de Programas de I+D+i no período 2023-2024 15.09.2023 766.000 €
Convenio entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Empresa Universidade Galega (FEUGA) para a promoción, captación e retención de talento e o impulso da marca Galicia como activo para a I+D+i 13.09.2023 2.045.208 €
Convenio entre a Axencia Galega de Innovación e a Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC), para o desenvolvemento de programas de I+D+i nos institutos de investigación do CSIC e nos centros oceanográficos do Instituto Español de Oceanografía (CSIC-IEO), centro nacional do CSIC, radicados na Comunidade Autónoma de Galicia no período 2023-2024 13.09.2023 1.283.000 €
Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Consellería de Economía, Industria e Innovación da Xunta de Galicia e a Comisión de Intercambio Cultural, Educativo e Científico entre España e os Estados Unidos de América para o Programa de bolsas Xunta de Galicia-Fulbright 08.09.2023 558.000 €
Convenio entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica para o desenvolvemento de Programas de I+D+i no período 2023-2024 07.09.2023 70.000 €
Convenio entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i no período 2023-2024 07.09.2023 599.000 €
Terceira Addenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Universidade de Santiago de Compostela, e a Universidade de Vigo para fomentar a actividade investigadora do persoal investigador universitario beneficiario dunha axuda do ERC no marco do H2020 01.08.2023 5.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Eduardo Pondal para o fomento de vocacións científicas e tecnolóxicas na Costa da Morte 07.07.2023 18.000 €
Adenda de prórroga do Convenio entre o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico e a Innovación, E.P.E. e a Axencia Galega de innovación, para o Fomento da Innovación e o Desenvolvemento Tecnóloxico na Comunidade Autónoma de Galicia 07.06.2023 Sen achega económica
Convenio de colaboración educativa entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Axencia Galega de Innovación para a realización de prácticas académicas externas curriculares ou extracurriculares do alumnado das titulacións de Grao e Máster universitario oficial impartidas na Facultade de Ciencias Económicas e Empresarias 24.05.2023 Sen achega económica
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, a Fundación Kertor, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña, a Universidade de Vigo, a Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, a Fundación Profesor Novoa Santos e a Fundación Biomédica Galicia Sur para instrumentar a achega de Galicia ao desenvolvemento do Programa de Biotecnoloxía aplicada á saúde dentro dos Plans Complementarios de I+D+I do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia 19.05.20233 1.050.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, a Fundación Kertor, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña, a Universidade de Vigo, a Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, a Fundación Profesor Novoa Santos e a Fundación Biomédica Galicia Sur para a realización do Programa de Biotecnoloxía aplicada á saúde dentro dos Plans Complementarios de I+D+I do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia – financiado pola Unión Europea – NEXTGENERATIONEU 19.05.2023 1.950.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo para o desenvolvemento do Master universitario en Sistemas Aéreos non tripulados 08.05.2023 6.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Universidade de Santiago de Compostela para o desenvolvemento do Master en Desenvolvemento Económico e Innovación (MASTER DEIN) 03.05.2023 6.000 €
Addenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade de Vigo e a Universidade de A Coruña para a realización do Programa de Comunicación Cuántica dentro dos Plans Complementarios de I+D+I do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia – financiado pola Unión Europea – NEXTGENERATIONEU 03.05.2023 Sen achega económica
Addenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade de Vigo e a Universidade de A Coruña para instrumentar a aportación de Galicia o desenvolvemento do Programa de Comunicación Cuántica dentro dos Plans Complementarios de I+D+I do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia 03.05.2023 Sen achega económica
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Cultura, Ciencia e Tecnoloxía para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica no ano 2023 11.04.2023 8.000 €
III Convenio entre Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Axencia Galega de Innovación (Gain), Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U. (Xesgalicia), Consorcio da Zona Franca de Vigo (Consorcio), Vigo Activo Sociedad de Capital Riesgo, S.A. S.M.E (Vigo Activo), Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA) e Stellantis España, S.L. (Stellantis), para continuidade dun foco de emprendemento no sector da automoción e mobilidade en Galicia (Business Factory Auto – BFA) e a realización das Edicións 7ª, 8ª e 9ª 15.03.2023 750.000 €
Segunda Adenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Universidade de Santiago de Compostela para regular as condicións da axuda destinada á actualización e ampliación da Plataforma Innopharma da USC, susceptible de financiamento pola Unión Europea no marco do eixo REACT UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia Covid-19 07.03.2023 Sen achega económica
Addenda ao Convenio asinado o 04.03.2022 entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación “Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa” para o impulso da transferencia de tecnoloxía no sistema de I+D+i de Galicia 12.04.2023 147.005 €
Convenio entre a Axencia Galega de innovación (GAIN), o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) e a Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), para a continuidade en 2023 da iniciativa “Conecta Lugo” 21.02.2023 144.000 €
Convenio entre a Axencia Galega de innovación (GAIN), o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) e a Confederación Empresarial de Ourense (CEO), para a continuidade en 2023 da iniciativa “CONNECT OURENSE” 10.01.2023 144.000 €