Convenios de colaboración

La Agencia Gallega de Innovación (GAIN) publica en esta sección la información relativa a los convenios de colaboración firmados por esta agencia que está recogida en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno.

Convenio Objeto Fecha firma Importe y duración
Addenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Centro Tecnolóxico da Carne para o desenvolvemento de proxectos de I+D+i no ámbito do sector cárnico Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 30/11/2017 Sin aportación económica
Addenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Eduardo Pondal para o fomento de vocacións científicas e tecnolóxicas na Costa da Morte Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 29/11/2017 Sin aportación económica
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Consellería de Cultura, Educación e ordenación Universitaria e a Universidade de Santiago de Compostela para fomentar a actividade investigadora do persoal investigador finalista nas convocatorias de axudas do ERC no marco do H2020. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 23/11/2017 200.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Asociación de Centros Tecnolóxicos de Galicia para fomentar a transferencia e internacionalización de la I+D+i desarrollada en Galicia Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 21/11/2017 100.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Asociación Bioga-Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida para a implementación dun plan de actividades para impulsar a competitividade, a innovación e o potencial da biotecnoloxía como tecnoloxía facilitadora esencial do tecido empresarial galego no período 2017-2018 Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 21/08/2017 93.000€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 04/08/2017 307.000€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 04/08/2017 243.000€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Biomédica Galicia Sur para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 04/08/2017 295.000€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) para o desenvolvemento de programas de I+D+i Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 04/08/2017 425.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, o Instituto Galego de Promoción Económica, Xesgalicia Sociedad Gestora de entidades de inversión de tipo cerrado S.A.U., o Consorcio da Zona Franca de Vigo e Vigo Activo Sociedade de Capital Risco de réxime simplificado S.A.; para o desenvolvemento da quinta edición do programa VíaGalicia. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 31/07/2017 2.659.245€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Kertor e Janssen-Cilag, S.A. para a creación dunha incubadora de proxectos no ámbito do descubrimento de fármacos Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 31/07/2017 2.050.000€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Español de Oceanografía (IEO) para o desenvolvemento de programas de I+D+i, nos centros oceanográficos radicados na Comunidade Autónoma de Galicia Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 31/07/2017 50.000€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 21/07/2017 25.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Eduardo Pondal para o fomento de vocacións científicas e tecnolóxicas na Costa da Morte Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 13/07/2017 18.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. para a celebración da segunda edición ado Programa Agrobiotech Innovación Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 12/05/2017 500.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Cultura, Ciencia e Tecnoloxía para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica no ano 2017 Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 04/04/2017 8.000€
Convenio de colaboración entre Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), Agencia Gallega de Innovación (GAIN), XESGALICIA, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de tipo cerrado S.A.U. (XESGALICIA), Consorcio da Zona Franca de Vigo (CONSORCIO), VIGOACTIVO Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Simplificado, S.A. (VIGOACTIVO), Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA) y Peugeot Citroën Automóviles España, S.A., para la puesta en marcha de un foco de emprendimiento en el sector de la automoción en Galicia (BUSINESS FACTORY AUTOBFA) Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 09/09/2016 750.000€
Addenda al Convenio de colaboración entre la Agencia Gallega de Innovación, el Instituto Gallego de Promoción Económica y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”, para el desarrollo del “Proyecto de Infraestructuras e equipamiento para la creación de un centro de investigación aerotransportada”, en Rozas (Lugo) Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 22/09/2016 Sin aportación económica
Contrato Programa entre a Axencia galega de Innovación e a Fundación Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia para o desenvolvemento de programas de I+D+i Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 22/09/2016 160.000€
Contrato Programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas para a concesión de dúas axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 22/09/2016 237.500€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo para fomentar a actividade investigadora do persoal investigador finalista nas convocatorias de axudas do ERC no marco do H2020 Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 22/09/2016 100.000€
Contrato Programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 19/09/2016 209.200€
Contrato Programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas para o desenvolvemento de programas de I+D+i Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 11/08/2016 425.000€
Contrato Programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Biomédica Galicia Sur para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 11/08/2016 275.381,13€
Contrato Programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 11/08/2016 359.900€
Contrato Programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 02/08/2016 25.000€
Contrato Programa entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Español de Oceanografía (IEO) para o desenvolvemento de programas de I+D+i, nos centros oceanográficos radicados na Comunidade Autónoma de Galicia Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 02/08/2016 50.000€
Convenio Marco de colaboración entre a Xunta de Galicia e Vodafone España S.A.U. para o impulso e o uso das tecnoloxías da información en proxectos de emprendedores en innovación social en Galicia: Vodafone Connecting for Good Galicia Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 22/07/2016 111.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, o Instituto Galego de Promoción Económica, Xesgalicia Sociedad Gestora de entidades de inversión de tipo cerrado S.A.U., o Consorcio da Zona Franca de Vigo e Vigo Activo Sociedad de Capital Riesgo de régimen simplificado S.A.; para o desenvolvemento da cuarta edición do programa VíaGalicia Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 20/07/2016 2.891.245€
Addenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Real Academia Galega de Ciencias para a organización e desenvolvemento da segunda edición dos premios de transferencia de tecnoloxía en Galicia no 2016 Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 05/07/2016 65.468,94€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Eduardo Pondal para o fomento de vocacións científicas e tecnolóxicas na Costa da Morte Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 20/06/2016 18.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Clúster da Acuicultura de Galicia para o desenvolvemento dun proxecto de cultivo de mero Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 09/06/2016 166.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Cultura, Ciencia e Tecnoloxía para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica no ano 2016 Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 06/06/2016 8.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Universidade de Santiago de Compostela para fomentar a actividade investigadora do persoal investigador beneficiario das convocatorias de axudas do ERC no marco do H2020 sen vinculación estable Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 06/06/2016 70.000€
Addenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo para fomentar a actividade investigadora do persoal investigador finalista nas convocatorias de axudas do ERC no marco do H2020 Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 30/05/2016 Sin aportación económica
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Real Academia Galega de Ciencias para a organización e desenvolvemento da segunda edición dos Premios de Transferencia de Tecnoloxía en Galicia no 2016 Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 19/05/2016 57.300€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación “Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa”; para a colaboración no desenvolvemento do fondo de “proba de concepto” Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 29/01/2016 391.220€
Segunda addenda ao convenio de colaboración entre o Ministerio de Economía y Competitividad e a Xunta de Galicia, para o desenvolvemento da Estrategia Española de Innovación na comunidade autónoma de Galicia Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 30/12/2015 Sin aportación económica
Convenio marco de colaboración entre o Ministerio de Economía y Competitividad e a Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia para o fomento da compra pública innovadora na Comunidade Autónoma de Galicia Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 30/12/2015 Sin aportación económica
Convenio de colaboración entre GAIN e a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos – centro nacional de conservación de productos de la pesca (ANFACO-CECOPESCA) para impulsar a nanotecnoloxía como tecnoloxía facilitadora esencial no desenvolvemento do proxecto “posta en valor dos recursos mariños para a obtención de compostos bioactivos e o deseño de alimentos funcionais” Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 17/12/2015 850.000€
Convenio de colaboración entre GAIN e a fundación para a investigación, desenvolvemento e innovación Ramón Domínguez para impulsar a nanotecnoloxía como tecnoloxía facilitadora esencial no desenvolvemento do proxecto “innovación en nanomedicina: deseño de nanoestruturas para o tratamento e a diagnose do cancro e do ictus”. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 17/12/2015 800.000€
Convenio de colaboración entre GAIN e a fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia para impulsar a nanotecnoloxía como tecnoloxía facilitadora esencial no desenvolvemento dun proxecto no ámbito do ciclo integral da auga – waternanoenv Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 17/12/2015 908.500€
Convenio de colaboración entre GAIN e a universidade de Santiago de Compostela para o desenvolvemento do “proxecto de infraestruturas e equipamento para a consolidación da liña de investigación en xeración de radioisótopos da USC” Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 17/12/2015 175.000€
Convenio de colaboración entre GAIN, a consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a universidade da Coruña, a universidade de Santiago de Compostela e a universidade de Vigo para fomentar a actividade investigadora do persoal investigador finalista nas convocatorias de axudas do ERC no marco do H2020 Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 16/10/2015 250.000€
Convenio de colaboración entre GAIN e a asociación Bioga-Clúster tecnolóxico empresarial das ciencias da vida para a implementación dun plan de actividades para impulsar a competitividade, a innovación e o potencial da biotecnoloxía como tecnoloxía facilitadora esencial do tecido empresarial galego Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 16/10/2015 156.000€
Convenio de colaboración entre GAIN, o IGAPE, Xesgalicia Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco S.A. o Consorcio da Zona Franca de Vigo e Vigo Activo Sociedad de Capital de Riesgo de Régimen Simplificado S.A.; para o desenvolvemento da terceira edición do programa VIAVIGO Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 08/10/2015 2.250.000€
Convenio de colaboración entre GAIN o IGAPE- e o Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA) para a creación do “centro de investigación aerotransportada de rozas” (CIAR), como centro mixto de titularidade compartida entre las institucións signatarias Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 01/10/2015 900.000€
Convenio de colaboración entre GAIN e a Asociación de Centros Tecnolóxicos de Galicia para fomentar a transferencia e internacionalización da I+D+i desenvolvida en Galicia Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 03/09/2015 429.150€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a través do Centro de Innovación e Servizos de Ferrol, e a Universidade da Coruña para a realización de prácticas académicas externas curriculares dos estudantes da escola politécnica superior Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 19/08/2015 Sin aportación económica
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Agencia estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para o desenvolvemento de programas de I+D+i Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 18/08/2015 400.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, o Instituto Galego de Promoción Económica e a Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (AIMEN) para o desenvolvemento dun proxecto dinamizador da capacidade innovadora do sector naval galego – Shipbuilding 4.0 Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 14/08/2015 1.830.000€
Contrato programa entre a GAIN e a Fundación Biomédica Galicia sur para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 27/07/2015 125.900€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 27/07/2015 259.200€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 27/07/2015 359.900€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a fundación Eduardo Pondal para o fomento de vocacións científicas e tecnolóxicas na costa da morte Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 17/07/2015 18.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia SA, para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica no ano 2015 Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 09/07/2015 140.000€
Contrato programa co Instituto Español de Oceanografía (IEO) para o desenvolvemento de programas de I+D+i, nos centros oceanográficos radicados na Comunidade Autónoma de Galicia Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 08/07/2015 50.000€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación pública galega de Medicina Xenómica para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 08/07/2015 25.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Cultura, Ciencia e Tecnoloxía para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica no ano 2015 Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 25/06/2015 8.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, o Instituto Galego de Promoción Económica-, a consellería de Medio Rural e do Mar e a Universidade de Santiago de Compostela, para a organización do Simposio Internacional de Xenética para a Acuicultura (ISGA XII) Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 25/05/2015 38.750€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Centro Tecnolóxico da Carne para o desenvolvemento de proxectos de I+D+i no ámbito do sector cárnico. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 22/04/2015 5.500.000€
Convenio de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia para a realización de prácticas de alumnos do máster universitario de Desenvolvemento Económico e Innovación da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 16/03/2015 Sin aportación económica
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación (GAIN) e o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI) para a incorporación de GAIN á rede PI+D+i, coordinada polo CDTI. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 10/03/2015 Sin aportación económica
Convenio de colaboración entre o Ministerio de Economía y Competitividad, a Comunidade Autónoma de Galicia e a Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia, na selección e execución do proxecto de infraestruturas científicas “Instalación do superordenador Finisterrae II”. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 15/12/2014 3.573.300€
Convenio de colaboración entre GAIN, o IGAPE e o Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” para o desenvolvemento do “proxecto de infraestruturas e equipamento para a creación dun centro de investigación aerotransportada” en Rozas (Lugo). Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 14/11/2014 10.000.000€
Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria, a Axencia Galega de Innovación, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, o Consello Superior de Cámaras Oficiais de Comercio, Industria y Navegación de España e as Cámaras de Comercio de Galicia, para o desenvolvemento do programa Innocámaras 2014-2015. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 14/11/2014 4.163.033€
Convenio de colaboración entre Axencia Galega de Innovación, o Instituto Galego de Promoción Económica, XESGALICIA Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco SA, o Consorcio da Zona Franca de Vigo e Vigo Activo Sociedade de Capital de Risco de Réxime Simplificado SA, para o desenvolvemento da segunda edición do programa ViaVigo. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 17/10/2014 1.270.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación para a Promoción da Innovación, Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico na Industria da Automoción de Galicia (CTAG) para o desenvolvemento dun proxecto no ámbito da tecnoloxía HMI (Interfaz Home Máquina) para funcións avanzadas de automoción. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 02/10/2014 1.500.000€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Español de Oceanografía (IEO) para o desenvolvemento de programas de I+D+I, nos centros oceanográficos radicados na comunidade autónoma de Galicia. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 29/09/2014 50.000€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 22/09/2014 387.250€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 22/09/2014 169.100€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 22/09/2014 37.750€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Biomédica Galicia Sur para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 22/09/2014 125.900€
Contrato programa entre a Xunta de Galicia e a Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para o desenvolvemento de programas de I+D+i. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 22/09/2014 400.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica no ano 2014. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 31/07/2014 92.325€
Convenio de Colaboración entre o Ministerio de Economía y Competitividad, a Comunidade Autónoma de Galicia e a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados e Mariscos – centro nacional de conservación de produtos da pesca (ANFACO-CECOPESCA), na selección e execución dos proxectos de infraestruturas científicas “Construción do centro de tecnoloxías avanzadas de investigación para a industria mariña e alimentaria” e “Equipamento do centro de tecnoloxías avanzadas de investigación para a industria mariña e alimentaria”, cofinanciado polo Feder. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 14/07/2014 8.455.087,28€
Convenio de colaboración entre o Ministerio de Economía y Competitividad, a Comunidade Autónoma de Galicia e a Asociación de Investigación Metalúrxica do Noroeste (AIMEN), na selección e execución do proxecto de infraestrutura científica “ Equipamento para o procesado láser e caracterización e unión de materiais- Fase I”, cofinanciado polo Feder. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 14/07/2014 2.482.500€
Convenio entre a Axencia Galega de Innovación e a Universidade da Coruña (UDC), para a colaboración no curso de estudios de posgrao de especialista en xestión empresarial da innovación. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 10/07/2014 Sin aportación económica.
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Cultura, Ciencia e Tecnoloxía (ICCT) para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica no ano 2014. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 07/07/2014 7.000€
Acordo entre o Ministerio de Economía y Competitividad, a Comunidade Autónoma de Galicia (Consellería de Economía e Industria) e a Asociación de Investigación Metalúrxica do noroeste (AIMEN) polo que se modifica o convenio de colaboración entre o Ministerio de Ciencia e Innovación, a Consellería de Economía e Industria e a Asociación de Investigación Metalúrxica do Noroeste (AIMEN), na selección e execución do proxecto de infraestrutura científica “Construción do Centro de Aplicacións láser, cofinanciado polo Feder”, asinado o día 31 de agosto do 2009. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 19/05/2014 Sin aportación económica.
Addenda ao convenio marco de colaboración entre a Xunta de Galicia e Telefónica de España, S.A.U. para o deseño, desenvolvemento e lanzamento dun programa de apoio ao desenvolvemento de iniciativas de emprendemento en Galicia, polo que se establece un programa de incentivos á excelencia emprendedora en materia TIC. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 12/05/2014 750.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) para a avaliación de solicitudes de determinadas liñas de axudas. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 12/05/2014 39.697,07€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. para o desenvolvemento de actividades de apoio á internacionalización e de fomento ao acceso a fondos europeos no ano 2014. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 30/04/2014 66.645€
Convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria, a Axencia Galega de Innovación, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, o Consello Superior de Cámaras Oficiais de Comercio, Industria e Navegación de España e as Cámaras de Comercio de Galicia, para o desenvolvemento do programa Innocámaras. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 31/12/2013 4.787.957€
Addenda ao Convenio de colaboración entre o Ministerio de Economía y Competitividad e a Xunta de Galicia para o desenvolvemento da Estratexia Española de Innovación na Comunidade Autónoma de Galicia. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 27/12/2013 Sin aportación económica.
Contrato-Programa entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Español de Oceanografía (IEO) para o desenvolvemento de programas de I+D+i nos centros oceanográficos radicados na Comunidade Autónoma de Galicia. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 16/12/2013 50.000€
Addenda ao contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación pública galega de medicina xenómica para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 13/12/2013 Sin aportación económica.
Addenda ao contrato-programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 13/12/2013 Sin aportación económica.
Addenda ao contrato programa entre a entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 13/12/2013 Sin aportación económica.
Contrato- Programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para o desenvolvemento de programas de I+D+i. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 7/11/2013 400.000€
Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria e a Fundación para a Promoción da Innovación, Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico na Industria da Automoción de Galicia para a construción de instalacións do Centro de Excelencia en Electrónica para Vehículos Intelixentes. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 13/09/2013 Sin aportación económica.
Contrato- Programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 2/09/2013 429.800€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a empresa Pharma Mar, S.A.U. para a organización do XIV simposio internacional de produtos naturais mariños. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 30/08/2013 30.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 28/08/2013 63.190€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. para executar actividades de apoio á internacionalización das empresas galegas e incrementar a participación en proxectos europeos. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 06/08/2013 44.146,80€
Contrato-programa entre a Axencia Galega de Innovación coa Fundación Profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 06/08/2013 222.160€
Contrato-programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Biomédica do complexo hospitalario universitario de Vigo para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 06/08/2013 168.000€
Contrato-programa entre a Axencia Galega de Innovación e a fundación pública galega de medicina xenómica para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 02/08/2013 80.000€
Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade – SERGAS-, a Consellería de Economía e Industria- Axencia Galega de Innovación e Instituto Galego de Promoción Económica-, a Consellería de Medio Rural e do Mar, a Consellería de Traballo e Benestar e a Axencia de Turismo de Galicia, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade de Vigo, o concello de Santiago de Compostela e a Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO), para a organización da feira internacional de biotecnoloxía (BIOSPAIN 2014). Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 29/07/2013 275.000€
Convenio de colaboración polo que se acorda a constitución da agrupación KICGallaecia e se aproban as súas regras de funcionamento. Desarrollo de actividades relativas a I+D+i 31/05/2013 Sin aportación económica.
Acuerdo de colaboración entre la Consellería de Economía e Industria y el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) para la promoción de actividades de I+D+i en la Fundación para la Investigación, Desarrollo e Innovación del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago; en la Fundación Biomédica del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo y en la Fundación del Complejo Hospitalario A Coruña a través de convenios para el desarrollo de programas de I+D+i. Desarrollo de programas de I+D+i hacia consolidación de los centros de conocimiento del sistema sanitario de Galicia. 12/03/2012 450.000€
2012
Convenio de Colaboración entre la Consellería de Economía e Industria y la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica para la automatización de los procesos de las plataformas de secuenciación masiva SOLID e ION TORRENT Desarrollo de protocolos para la automatización de los procesos de las plataformas de secuenciación masiva SOLID e Ion Torrent de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica. 26/01/2012 145.000€
2012
Convenio de colaboración entre la Consellería de Economía e Industria y la Sociedad Parque Tecnológico de Galicia, S.La, para el desarrollo de actividades de divulgación científica en el año 2011. Desarrollo del proyecto de divulgación científica “GALICIENCIA 2011” en el marco de la Semana de la Ciencia en Galicia 2011. 28/10/2011 67.650€
2011
Convenio de colaboración entre la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia y el Centro para él Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para fomentar la investigación, el desarrollo y la cooperación público-privada en áreas tecnológicas estratégicas para el desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de Galicia Establecer las líneas de colaboración para continuar y profundizar en la labor de promoción y mejora del nivel tecnológico de las empresas gallegas a través de la iniciativa FEDER-INTERCONECTA en Galicia. 11/10/2011 9.000.000€
2011-2015
Convenio de Colaboración entre la Consellería de Economía e Industria y la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica para el desarrollo de protocolos en el ámbito de las plataformas SOLID e ION TORRENT Desarrollo de protocolos para las plataformas de secuenciación masiva SOLID e Ion Torrent de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica. 04/08/2011 145.000€
2011