Apoio á creación e mellora de infraestruturas de investigación e de ensaio e experimentación dos centros tecnolóxicos galegos

Programa: Apoio á creación e mellora de infraestruturas de investigación e de ensaio e experimentación dos centros tecnolóxicos galegos
Data de publicación DOG: 23/01/2024
Código do procedemento: IN607E
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 23/02/2024

Obxecto

Son axudas para o fortalecemento e ampliación das capacidades dos centros tecnolóxicos galegos tanto na infraestrutura de investigación con proxectos de investigación con TRLs baixos orientados a actividades de I+D, independentes de centro, ou en colaboración con empresas; coma na infraestrutura de experimentación e ensaio enfocadas a proxectos de innovación con TRLs altos para apoiar ao tecido empresarial, especialmente as pemes.

Tipo e intensidade da axuda

  • A modalidade de participación é individual pero permitíndose solicitudes coordinadas entre dous ou máis centros se presentan sinerxias e complementariadades entre elas.
  • Tipo de axuda: subvención.
  • Incentivo: 50% de intensidade máxima de infraestrutura de investigación; entre 25 y 50 % para la infraestrutura de ensaio e experimentación en función de límites e graduacións basadas en pequena, mediana e gran empresa.
  • Orzamento total: 10 M€, sendo o orzamento mínimo e máximo de entre 450.000 € e 8 M€ por solicitude. A porcentaxe de axuda é de entre un 25% e un 50% en forma de subvención. A axuda total máxima por entidade establécese en 4 M€.

Quen pode solicitar estas axudas?

As axudas deste programa poderán ser solicitadas por:

  • Centros tecnolóxicos e centros de apoio á innovación tecnolóxica de Galicia validamente inscritos, no momento de presentación da solicitude, no Rexistro Estatal de Centros (Real Decreto 2093/2008, do 19 de decembro)

Documentación e ligazóns

Máis información

  • No correo electrónico: axudas.gain@xunta.gal
  • Nos teléfonos: 981 541 677 / 981 957 303