Fábrica intelixente e sustentable 2023

Programa: Fábrica intelixente e sustentable
Data de publicación no DOG: 06/07/20/23
Prazo de presentación de solicitudes: come/zará o día seguinte ao da publicación no DOG e rematará o día 2 de outubro de 2023.
Código do procedemento: IN854A

Cal é o obxecto destas axudas?

Axudas para a iniciativa fábrica intelixente e sustentable, orientada a proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental e innovación centrados en tecnoloxías industriais innovadoras para apoiar ás empresas na súa transición industrial en liña coas prioridades europeas en materia de dixitalización e pacto verde

A onde acudir?

  • Na páxina web da Axencia Galega de Innovación http://gain.xunta.gal
  • Nos teléfonos: 981957303 / 981957872 e 881999355 da devandita Axencia
  • No correo electrónico axudas.gain@xunta.gal

Documentación e ligazóns