Organigrama

Axencia Galega de Innovación

Rúa Airas Nunes s/n, Conxo
15702 Santiago de Compostela.
gain@xunta.gal

Dirección
Patricia Argerey Vilar
Tel.: 981 541 072 Secretaría
Fax: 981 541 039

Área de Xestión

Correspóndelle a esta área a xestión e coordinación dos servizos xerais e administrativos da Axencia.

Dirección de área

Benito Fernández Rodríguez
Praza de Europa nº10A, 6ºB
15707 Santiago de Compostela.
Tel.: 981 541 098 Secretaría
Fax: 981 541 039

Xefatura de Departamento de Xestión Económica e Orzamentaria

Fernando Souto Iglesias
Praza de Europa nº10A, 3ºBCD
15707 Santiago de Compostela.
Tel.: 981 541 099

Xefatura de Departamento de Xestión de Axudas

Eduardo Suárez Campo
Praza de Europa nº10A, 3ºBCD
15707 Santiago de Compostela.
Tel.: 981 543 993

Área de Programas de Innovación

Correspóndelle a Área de Programas o deseño e planificación estratéxica en materia de innovación, investigación e desenvolvemento tecnolóxico, así como a avaliación das convocatorias de axudas impulsadas pola Axencia no ámbito da I+D+i.

Dirección de área

Pilar Morgade Saavedra
Rúa Airas Nunes s/n, Conxo
15702 Santiago de Compostela.
Tel.: 981 541 071 Secretaría
Fax: 981 541 093

Xefatura de Departamento de Xestión da Innovación e SEGAPI

Antonio Rodríguez Rodríguez
Praza de Europa nº10A, 3ºBCD
15707 Santiago de Compostela.
Tel.: 981 545 568

Área de Servizos

Correspóndelle a esta área o desenvolvemento de instrumentos para a captación de recursos nacionais e europeos de I+D+i, o asesoramento directo ás empresas neste ámbito, a avaliación e seguimento dos proxectos financiados e a xestión de programas de vixilancia tecnolóxica.

Dirección de área

José Manuel Abella Anido
Rúa Airas Nunes s/n, Conxo.
15702 Santiago de Compostela.
Tel.: 981 957 008 Secretaría
Fax: 981 957 007

Xefatura de Departamento de Servizos e Observatorio da Innovación

María Teresa Bernal Cortegoso
Rúa Airas Nunes s/n, Conxo.
15702 Santiago de Compostela.
Tel.: 981 957 393
Fax: 981 957 007

Área de Centros

Correspóndelle á Área de Centros a dirección administrativa, xestión operativa e promoción dos centros e infraestruturas tecnolóxicas e produtivas que dependan da Axencia, a coordinación con outras infraestruturas tecnolóxicas do ecosistema de innovación galego, cos que se establezan convenios de colaboración e cooperación para o desenvolvemento de programas e proxectos.

Dirección de área

Mª José Mariño Fontenla
Rúa Airas Nunes s/n, Conxo
15702 Santiago de Compostela.
Tel.: 981 957 000 Secretaría
Fax: 981 957 007