Recuperación Excelencia Neotec

Programa: Recuperación Excelencia Neotec 2021. Axudas destinadas ao apoio de entidades que superaron os limiares mínimos do programa de novos proxectos empresariais de empresas innovadoras do CDTI
Data de publicación DOG: 31/08/2022
Código do procedemento: IN870A
Prazo de presentación de solicitudes: 30/09/2022

Que é o Programa Recuperación Excelencia Neotec 2021?

As axudas financiaran a posta en marcha de novos proxectos empresariais que requiran o uso de tecnoloxías ou coñecementos desenvoltos a partir da actividade investigadora e nos que a estratexia de negocio se base no desenvolvemento de tecnoloxía, enmarcados nas prioridades estratéxicas da RIS3.

Tipo e intensidade da axuda

 • Tipo de convocatoria: convocatoria en réxime de concorrencia competitiva
 • Tipo de axuda: subvención
 • Orzamento mínimo: 175.000€
 • Intensidade de axuda:
  • 70% do orzamento elixible da actuación, cun importe máximo de subvención de 250.000 euros por beneficiario.
  • 85% do orzamento da actuación, cun importe máximo de subvención de 325.000 euros por beneficiario cando as actuacións que inclúan a contratación laboral de polo menos un doutor.
 • Orzamento total: 5.974.905€.

Quen pode solicitar estas axudas?

As axudas deste programa poderán ser solicitadas por:

 • Microempresas, pequenas e medianas empresas innovadoras:
  • Dacordo coas definicións do Anexo I do Regulamento (UE) núm. 651/2014.
  • Conforme ao artigo 2 e 3 da convocatoria de referencia.
  • Dando cumprimento aos requisitos de elixibilidade e superado os limiares mínimos do artigo 11.4 da convocatoria de referencia, non alcanzaron a puntuación requirida para ser financiables.
 • Localización do centro de traballo:
  • Ter sede social e centro de traballo principal en Galicia na data de presentación da solicitude.
  • Que podan trasladar a súa sede social, sede fiscal e centro de traballo a Galicia no prazo dun mes desde a data de resolución da presente convocatoria.

Documentación e ligazóns

Documentos para a xustificación económica

Documentos para a xustificación técnica

Guías e información

Máis información

 • No correo electrónico servizos.gain@xunta.gal
 • Nos teléfonos 981 541 073 / 981 999 121