Perfil do contratante

Neste apartado inclúese a información relativa a procedementos de contratación pública da Axencia Galega de Innovación que establece a Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Datos do órgano contratante:

  • Órgano de contratación: Director da Axencia Galega de Innovación
  • Persoa de contacto: Noelia Vilar Blanco, Fernando Souto Iglesias
  • Correo de contacto: xestion.gain@xunta.gal
  • Enderezo postal: Praza de Europa, 10A, 6ºB
  • Código postal: 15707
  • Localidade: Santiago de Compostela
  • Provincia: A Coruña
  • País: España
  • Teléfonos de contacto: 981 957014, 981 541099
  • Fax: 981 541 039