Formación e desenvolvemento profesional do persoal investigador

Os investigadores e investigadoras son os actores fundamentais na xeración dos resultados da I+D que están na base de todo proceso de transferencia. Para acadar unha maior efectividade nos procesos de comercialización de resultados, dende o Programa IGNICIA Transferencia de Coñecemento proporciónase formación ao persoal de investigación para adquirir coñecementos e competencias relacionadas coas actividades de transferencia e emprendemento.

Búscase así contribuír ao desenvolvemento profesional do persoal investigador tanto para continuar a carreira investigadora na universidade e nos organismos públicos de investigación, como noutras contornas como poden ser os centros tecnolóxicos ou as empresas.


Curso online: “Transferencia de coñecemento e interacción co Sistema de I+D+i”

Próxima edición prevista: setembro – decembro de 2021

A Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia, en colaboración coa Fundación Barrié, organiza unha nova edición do curso «Transferencia de coñecemento e interacción co Sistema de I+D+i». Esta actividade enmárcase no Programa Ignicia Transferencia de Coñecemento, nas actuacións orientadas a impulsar o desenvolvemento profesional dos investigadores e investigadoras dos centros de coñecemento do Sistema Galego de I+D+i en aspectos relacionados coa comercialización de resultados da I+D.

Este curso, de carácter gratuíto, está dirixido a persoal investigador posdoutoral, a investigadores/as contratados/as con cargo a proxectos de Universidades e Organismos Públicos de Investigación, así como a investigadores/as e tecnólogos/as dos Centros Tecnolóxicos. O seu obxectivo é introducir ao persoal investigador nas bases da transferencia de coñecemento e a comercialización de resultados da I+D, ademais de contribuír ao desenvolvemento das seguintes capacidades: comprensión do valor da innovación e da investigación traslacional académica, as habilidades para presentar a investigación e conectar coa industria, e as estratexias para mellorar a produtividade da innovación nun entorno académico.

Cunha duración total de 36 horas, distribuídas en 12 sesións de 3 horas cada unha, o curso desenvolverase entre o 29 de setembro e o 15 de decembro de 2021 en horario de 10:00 h a 13:00 h. O programa de contidos estrutúrase en 3 módulos que serán impartidos integramente en inglés: «Fundamentos sobre transferencia de coñecemento» (15 horas), «Comunicación e presentación da investigación» (9 horas) e «Ecosistema de innovación, impacto e colaboración» (12 horas).


Curso online: “Formación executiva para investigadores/as posdoutorais”

A Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia, en colaboración coa Fundación Barrié, organiza o curso “Formación executiva para investigadores/as posdoutorais”.

Esta actividade enmárcase no Programa Ignicia Transferencia de Coñecemento, nas actuacións orientadas a impulsar o desenvolvemento profesional do persoal investigador posdoutoral.

O propósito desta formación é capacitar e orientar a 30 participantes en coñecementos e competencias relacionados coa comercialización de resultados de investigación, así como na promoción e xestión de spin-offs.

Cunha duración total de 60 horas, distribuídas en 15 sesións de 4 horas cada unha, o curso desenvolverase entre setembro e novembro de 2021 en horario de mañá. O programa estrutúrase en 3 módulos que serán impartidos integramente en inglés: «Formación executiva para investigadores/as posdoutorais», «Aspectos legais da constitución e crecemento de proxectos de base tecnolóxica» e «Elementos fundamentais para a creación de spin-offs ».


Más información

  • Na dirección electrónica programacion.centros.gain@xunta.gal
  • No teléfono 981 957 012