2021

Procesos selectivos da Axencia Galega de Innovación no ano 2021

2 postos de persoal investigador (ERC Advanced Grant e ERC Starting Grant) – Programa Oportunius

1 posto de persoal investigador (ERC Consolidator Grant) – Programa Oportunius

Persoal directivo

3 postos de persoal investigador – Programa Oportunius