Investigación e innovación fronte ao coronavirus

Dende a Xunta de Galicia, no contexto da emerxencia sanitaria actual provocada pola pandemia do COVID-19, queremos dar respostas a través da investigación, o desenvolvemento e a innovación.

Aceleradora CONNECT-19


A Axencia Galega de Innovación (GAIN) en colaboración con Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. (Tecnópole) lanzan o Programa de Aceleración da comercialización de solucións innovadoras para a loita contra o impacto da COVID-19: CONNECT-19

O Programa Connect-19, ten como obxectivo impulsar e fortalecer o acceso ao mercado de solucións innovadoras do tecido empresarial galego que poidan contribuír a reducir o impacto social e económico provocado pola enfermidade COVID-19.

O Programa consiste na aplicación dunha metodoloxía de aceleración de carácter práctico para posta inmediata no mercado dos produtos e servizos innovadores fronte ao Coronavirus, baseada en 3 áreas de traballo coa empresa beneficiaria: Itinerarios personalizados, mentorización e formación transversal e capacitación.

Máis información dispoñible en http://connect19.gal


#HACKatHOME


A Axencia Galega de Innovación involucra a empresas tecnolóxicas, universidades e a persoas innovadoras nun hackathon para atopar solucións a problemas derivados da crise do covid19.

Desde a Xunta de Galicia propoñemos unir, de forma remota, a persoas de diferentes ámbitos relacionados coa tecnoloxía para desenvolver ideas innovadoras e así axudar á industria, ao comercio e ao emprego para construír unha nova realidade.

Por este motivo, nace en Galicia o primeiro hackathon virtual que involucra a programadores, investigadores, deseñadores, estudantes… En definitiva, a calquera persoa que crea que traballando en grupo e colaborando podemos chegar a pensar e empezar a construír solucións tanto físicas como dixitais para afrontar os cambios que nos esperan.

Máis información dispoñible en https://gl.hackathome.gal


Reanúdanse os prazos das convocatorias de Gain


O Consello da Xunta de Galicia do día 24 de abril aprobou continuar coa tramitación dos convenios e convocatorias de subvencións que estaban publicadas antes da declaración do estado de alarma, de tal xeito que se reanudan os prazos das convocatorias que Gain tiña publicadas.

Unha vez publicado no Diario Oficial de Galicia o luns 11 de maio, reanúdanse os prazos das subvencións convocadas pola Axencia Galega de Innovación no ano 2020 que quedaran suspendidos pola declaración do estado de alarma e das que aínda restaban días para poder presentar as solicitudes.

A partir do martes 12 de maio reanúdase o cómputo dos prazos que afectan aos seguintes procedementos da Axencia Galega de Innovación:

Convocatoria Data de peche
Fortalecemento de Centros de Xeración de Coñecemento 18 de maio
Unidades Mixtas de Investigación 18 de maio
Consolidación de Unidades Mixtas de Investigación 18 de maio
Talento Sénior 5 de xuño
Principia 8 de xuño (13:00 horas)
InnovaPeme 18 de xuño (13:00 horas)

O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 8 de maio de 2020, declarou como esenciais, entre outras, a convocatoria conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e de GAIN para a consolidación e estruturación dos grupos de investigación das universidades galegas e demais entidades que conforman o I+D+i galego, publicada no DOG o 17 de febreiro de 2020 (procedementos IN607A, IN607B e IN607D).

Despois da súa publicación no DOG o luns 18 de maio, reanúdanse os prazos de presentación de solicitudes:

Convocatoria Prazo de presentación de solicitudes
Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento Do 19/05/2020 ao 25/05/2020


Prórroga dos contratos predoutorais e posdoutorais


A Xunta de Galicia decidiu prorrogar seis meses todos os contratos predoutorais e posdoutorais apoiados pola administración autonómica no SUG e nos OPIs galegos.

436 investigadores predoutorais e posdoutorais contratados polas tres universidades galegas, os centros de investigación do CSIC e do IEO en Galicia, as fundacións de investigación sanitaria de Galicia e outros organismos públicos de investigación co apoio da Xunta de Galicia verán prorrogados os seus contratos por un periodo de 6 meses.

Esta medida, adoptada pola Xunta de Galicia para que a súa formación e traballo non se vexan afectados pola crise derivada da pandemia por coronavirus, mellora substancialmente a proposta estatal, dado que a extensión do contrato se vai aplicar a todos os investigadores, e non só aos de último ano, e o tempo de prórroga será de 6 meses en lugar de 3.


Axudas directas proxectos innovadores vinculados co COVID-19


O Consello da Xunta de Galicia do pasado 8 de abril autorizou a concesión de axudas directas a través de convenios de colaboración para o desenvolvemento dos proxectos innovadores preseleccionados a través da chamada realizada pola Axencia Galega de Innovación (Gain) para identificar as capacidades do Sistema Galego de Innovación fronte ao coronavirus.

GAIN publicou unha chamada o pasado 20 de marzo de 2020, que pechou o día 27 de marzo. A través desta canle foron recibidas multiples ideas, propostas de produtos e solucións innovadoras, así como proxectos de I+D.

A situación de emerxencia derivada da pandemia do coronavirus fixo necesario actuar con axilidade para impulsar, en primeiro lugar, aquelas propostas de proxectos de innovacion que poidan ser transferibles ao sistema de saúde, pero tamén á industria, ao comercio ou ás forzas e corpos de seguridade.

Das máis de 160 propostas recibidas, 60 proxectos correspondéronse con propostas de produtos ou solucións que teñen unha compoñente de innovación.

Estas propostas foron avaliadas por expertos de cara a constatar a súa calidade, atendendo a criterios de adecuación da solución proposta, viabilidade técnica e posibilidade de chegar ao mercado no prazo indicado. O resultado desta avaliación foi a pre-selección de 11 proxectos susceptibles de ofrecer solucións de valor nun curto prazo de tempo ás necesidades de prevención, diagnose, tratamento ou xestión do COVID-19.

Proxectos seleccionados

Finalmente recibirán financiamento un total de oito propostas, as que máis se axustan tras recibir a mellor puntuación, logo de analizar cuestións como a viabilidade técnica e a súa posibilidade de chegar ao mercado.

Das oito iniciativas, seis son de pemes e dúas pertencen ao ámbito universitario. En concreto, AMSlab desenvolverá un proxecto para a rápida e sinxela detección molecular in situ do SARS-CoV-2, sen requirimento de instrumentación; Setga traballará en cabinas esterilizadoras; Bionix Supplychain Technologies aposta por un respirador de baixo custo industrializable a escala; mentres que Técnicas de Soft avanzará nun respirador autónomo reutilizable; Fentotek desenvolverá un ventilador invasivo con control de impulsión lineal; e Creativigo Consultores de Innovación traballará nun sistema de control de accesos por recoñecemento facial con captura da temperatura.

Por outra banda, a Universidade de Santiago de Compostela, a través do Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (Idega), xerará cartografía de risco do COVID-19 nos espazos urbanos e rurais da Comunidade co obxectivo de coñecer onde se localizan os principais focos de contaxio, con que factores territoriais se relaciona e cales son os espazos clave de actuación para frear a propagación; e a Universidade de Vigo centrarase no desenvolvemento e validación de operativas de voo con sistemas aéreos non tripulados para efectuar tarefas de desinfección.

A intensidade das axudas varía entre o 50% e o 100% dos custos de desenvolvemento do proxecto. Segundo os proxectos, haberá dous tipos de axudas: financiamento do 100% cando a empresa beneficiaria cumpra o requisito de que as axudas que reciban polo concepto de minimis non superen os 200.000 euros durante un período de tres exercicios fiscais (os dous anteriores e o actual); e unha segunda axuda para o resto de compañías, que obterán ata o 50% do custo do proxecto.

Todas elas poderán solicitar o anticipo do 100% da axuda concedida e quedarán exentas da presentación de garantías.


Consulta sobre as capacidades para aportar solución innovadoras


Lanzamos unha chamada para identificar todas as capacidades do Sistema Galego de Innovación na loita contra o novo coronavirus. ​A través dun formulario web, estamos a recoller propostas do Sistema galego de I+D+i para a loita contra o COVID-19. Esta chamada está dirixida a empresas ou centros de coñecemento que dispoñan de solucións innovadoras maduras que axuden a loitar contra o COVID-19.

Estas solucions innovadoras teñen que poder implementarse nun prazo de tempo moi curto, en ámbitos directamente relacionados co brote do COVID-19, por exemplo:

 • Novos dispositivos de intervención ou tratamento
 • Solucións para fabricación de ventiladores invasivos
 • Equipos de protección individuais ou colectivos (mascarillas, cortinas, traxes, gorros, luvas…)
 • Detección e destrución do virus, sistemas de desinfección masivos…​

Trátase de achegar solucións que poidan ser útiles ás autoridades sanitarias para loitar contra o coronavirus.

A Axencia Galega de Innovacion realizará un filtro das propostas que cheguen e achegará financiamento para aquelas que resulten de interese. O prazo límite para achegar as solucións é o venres 27 de marzo.

O formulario está dispoñible nesta ligazón.


Interrupción de prazos


En virtude do acordo da Xunta de Galicia polo que se adoptan medidas adicionais preventivas nos lugares de traballo do sector público autonómico publicado o sábado 14 de marzo, suspéndense os termos e interrómpense os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público. O cómputo dos prazos reiniciarase no momento en que perda vixencia o acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste. Esta suspensión de termos e interrupción de prazos afecta aos procedementos administrativos que a Axencia Galega de Innovación (Gain) tiña en marcha como prazos de solicitude de axudas, prazos de notificación e resolución, prazos de enmenda, etc.

Tamén quedan suspendidos os prazos de prescrición e caducidade de calquera acción e dereito durante o prazo de vixencia do estado de alarma e, se é o caso, das prórrogas que se adoptaren.

Estas medidas de carácter extraordinario entraron en vigor o mesmo sábado 14 de marzo e terán a duración imprescindible para dar resposta á situación que motivou a súa adopción e poderán ser revogadas por necesidades do servizo e, en todo caso, cando cesen as recomendacións das autoridades sanitarias.


Atención ao público


En Gain seguimos atendéndote, na medida do posible e coas restriccións xeneradas pola situación, por teléfono ou a través de correo electrónico:

 • Xeral: 981 541 072 — gain@xunta.gal
 • Área de Centros: 981 957 000 — centros.gain@xunta.gal
 • CIS Tecnoloxía e Deseño: 981 337 114 — infocistd.gain@xunta.gal
 • Área de Servizos: 981 957 008 — servizos.gain@xunta.gal
 • Área de Programas: 981 541 071 — programas.gain@xunta.gal
 • Área de Xestión: 981 541 098 — xestion.gain@xunta.gal


Preguntas frecuentes

1. Quen pode informarme sobre as axudas á I+D durante este período?

 • O noso servizo de asesoramento segue activo, coa única diferenza de que estableceremos reunións virtuais en lugar de presenciais. Se estás interesado en recibir información específica para o teu proxecto, unicamente tes que enviarnos un correo electrónico a servizos.gain@xunta.gal

2. Que ocorre cos prazos administrativos dos procedementos das entidades públicas durante o período de emerxencia sanitaria por Coronavirus COVID-19?

 • En virtude deste acordo, suspéndense os termos e interrómpense os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público. O cómputo dos prazos reiniciarase no momento en que perda vixencia o acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste. Esta suspensión de termos e interrupción de prazos afecta tanto aos procedementos administrativos que a Axencia Galega de Innovación tiña en marcha como prazos de solicitude de axudas, prazos de notificación e resolución, prazos de emenda, etc.
 • Estas medidas de carácter extraordinario entraron en vigor o domingo 15 de marzo e terán a duración imprescindible para dar resposta á situación que motivou a súa adopción e poderán ser revogadas por necesidades do servizo e, en todo caso, cando cesen as recomendacións das autoridades sanitarias.

3. Continuarán tramitándose expedientes e pagos durante este período excepcional?

 • O equipo da Axencia Galega de Innovación continuará traballando coa maior normalidade posible para evitar os atrasos na correcta tramitación de expedientes, con un énfase especial na tramitación de pagos.

4. Pode o meu expediente seguir recibindo requirimentos?

 • Si, continuamos traballando e durante este período seguiranse tramitando requirimentos. Neste período extraordinario, os prazos para responder/emendar estes requirimentos, non finalizarán ata que unha vez reiniciado o cómputo de prazos transcorran os días establecidos. Esta situación non impide que se responda a estes requirimentos antes de que se produza a finalización do seu prazo.

5. Segue en funcionamento o rexistro da Axencia?

 • En cumprimento do acordo sobre as medidas preventivas nos lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do Coronavirus, as oficinas de rexistro permanecerán pechadas mentres dure a actual situación.
 • A presentación de documentos poderá efectuarse a través do Rexistro Electrónico, dispoñible na Sede Electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal as 24 horas do día.

6. En relación ao Programa InnovaPeme, prorrógase o período de xustificación da 2ª anualidade?

 • Os prazos de presentación das xustificacións das convocatorias quedan interrompidos, estando abertos durante todo o período que delimite o acordo sobre as medidas preventivas nos lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do Coronavirus ou as súas prórrogas.
 • Unha vez rematado o período de suspensión reiniciarase o cómputo dos prazos e indicaranse os novos prazos de cada convocatoria da Axencia na nosa páxina web.
 • En todo caso, poderá seguir enviando as súas memorias de xustificación neste período para calquera das convocatorias de apoio da Axencia en calquera momento a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

7. En relación aos Programas Principia e Talento Senior, computan os períodos do persoal bonificado durante un ERTE?

 • De cara a facilitar a total execución dos proxectos de I+D+i desenvolvidos polos profesionais financiados con estas ordes, os períodos de empregados sometidos a un ERTE non computarán a efectos do cálculo da duración mínima ou imputación económica da contratación requiridos na resolución da convocatoria.
 • Tanto a estadía laboral como o salario do traballador deixará de imputarse durante o período de ERTE na cantidade equivalente ao mesmo (se o ERTE non é pola totalidade da xornada laboral) e retomarase unha vez que o traballador se reincorpore ao traballo.

8. Como afecta a suspensión de prazos ás subvencións concedidas ao abeiro das convocatorias Conecta Peme, Industrias do Futuro 4.0 e Unidades Mixtas de Investigación?

 • En virtude do acordo publicado pola Xunta de Galicia o 15 de marzo de 2020 mediante o que se adoptan medidas preventivas nos lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do Coronavirus COVID-19, suspéndense os termos e interrómpense os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público.
 • O cómputo dos prazos reiniciarase no momento en que perda vixencia o acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste. En consecuencia, todos os prazos previstos nas convocatorias de subvencións quedan temporalmente suspendidos. Esta suspensión afecta aos prazos de presentación de solicitudes, así como aos prazos de xustificación e aos prazos de execución dos proxectos.
 • Unha vez finalizado o período de suspensión reiniciarase o cómputo de prazos e indicaranse os novos prazos para cada convocatoria da Axencia Galega de Innovación na nosa páxina web.
 • En todo caso, poderán seguir enviando as súas memorias de xustificación neste período para calquera das convocatorias en calquera momento a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

9. Gradación de incumprimentos. Factor de corrección. Se se deixan de imputar gastos de todo tipo durante o estado de alarma e non se chega aos límites marcados na convocatoria, haberá penalización e aplicarase o factor de corrección previsto nas convocatorias?

 • De conformidade co disposto no Real Decreto-Lei 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, amplíanse os prazos de execución e xustificación inicialmente establecidos, polo que cando finalice o estado de alarma, os beneficiarios poderán executar todos os gastos concedidos e que non puideron imputar durante o cese da súa actividade. Neste suposto, non tería lugar a penalización nin a aplicación do factor de corrección.
 • Con todo, coa finalidade de evitar prexuízos graves nos intereses e dereitos das persoas beneficiarias, derivados da imposibilidade de executar a totalidade dos gastos concedidos no proxecto, tanto por causas propias como por causas alleas á entidade beneficiaria, analizarase cada caso en concreto de forma que estas situacións non se consideren un incumprimento que determine a aplicación do factor de corrección. Para estes efectos, deberase acreditar debidamente as circunstancias concorrentes e, en todo caso, que o nivel de execución do proxecto permita considerar que o proxecto foi realizado integramente, aspecto que será concretado unha vez que fose analizado o alcance e a duración do estado de alarma na execución dos proxectos.

10. Que ocorre se a empresa presenta un Expediente de Regulación Temporal de Emprego (ERTE) que implique a traballadores que participan no proxecto, tanto de persoal propio como de nova contratación?

 • O salario do traballador deixará de imputarse durante o período do ERTE na cantidade correspondente aos gastos salariais que realice a empresa (se o ERTE é pola totalidade da xornada laboral non se poderán imputar gastos durante ese tempo, e si o ERTE consiste na redución de xornada, poderanse imputar os gastos equivalentes á parte do salario do traballador que pague a empresa) e retomarase unha vez que o traballador se reincorpore ao traballo nas mesmas condicións anteriores ao ERTE.
 • Finalizado o estado de alarma, se o persoal afectado por un ERTE retoma a súa actividade e se incorpora ao proxecto nas mesmas condicións previstas na concesión da subvención ao ampliarse o período de execución, poderase compensar ese tempo de paro e por tanto poderase executar e gastar todo o importe concedido. Consecuentemente, non se terá que aplicar ningunha penalización nin se aplicará o factor de corrección.


Convocatorias abertas para apoiar a I+D+i fronte o COVID-19


Enlaces ao Ministerio de Ciencia e Innovación e Comisión Europea


Enlaces ás seccións do Ministerio de Ciencia e Innovación e Comisión Europea sobre a I+D+i aplicada á loita contra o coronavirus: