2020

Procesos selectivos da Axencia Galega de Innovación no ano 2020

2 postos de persoal investigador – Programa Oportunius

Cobertura dun posto de persoal laboral temporal, grupo III