Programa formativo con acreditación RTTP para persoal de xestión de transferencia

A Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia, en colaboración coa Fundación Barrié, impulsa o desenvolvemento profesional do persoal de xestión de transferencia do Sistema Galego de Innovación. Isto realízase a través da formación especializada e do acceso a metodoloxías de traballo aplicables en procesos de valorización e comercialización de resultados de I+D+i.

O Programa formativo con acreditación RTTP para persoal de xestión de transferencia, proporciona a formación necesaria para que os xestores e xestoras de transferencia do Sistema Galego de Innovación poidan optar á certificación internacional Registered Technology Transfer Professionals (RTTP) da Alliance of Technology Transfer Professionals.

Dentro do programa lévanse a cabo ciclos formativos específicos que buscan fortalecer as capacidades profesionais na xestión da IP, a definición de modelos de negocio, a captación de financiación, a negociación ou o peche de acordos de comercialización.

Ademais, proporciónase apoio e orientación ao persoal de xestión de transferencia na preparación do dossier para a solicitude da acreditación RTTP.

A participación nos cursos e a obtención da acreditación están financiadas pola Axencia Galega de Innovación e a Fundación Barrié.

Documentación e enlaces

Actividades previas

Máis información

  • No enderezo electrónico programacion.centros.gain@xunta.gal
  • No teléfono 981 957 012