Institucións de acollida

O programa Oportunius está aberto á incorporación a organismos de investigación de todo o Sistema de Ciencia e Innovación de Galicia.

Actualmente, as institucións de acollida son:

Poderían ser tamén institucións de acollida de investigadores/as ERC:

  • Os 3 institutos públicos de investigación sanitaria de Galicia.
  • Outros organismos de investigación públicos e privados.