Consolidación unidades mixtas de investigación 2018

Programa: Consolidación de unidades mixtas de investigación
Data publicación DOG: 22/06/2018
Prazo de presentación de solicitudes: 23/06/2018 – 23/07/2018
Código do procedemento: IN853B

Cal é o obxecto destas axudas?

A consolidación, fortalecemento e mantemento da actividade investigadora e innovadora das unidades mixtas de investigación creadas ao abeiro das convocatorias de axudas de GAIN dos anos 2014 e 2015, dando así continuidade e evolución as expectativas, obxectivos e resultados das súas liñas de investigación e traballo.

Quen pode solicitar estas axudas?

As agrupacións entre un organismo de investigación de Galicia e unha empresa que teñan constituída unha unidade mixta de investigación beneficiaria dunha axuda da Axencia Galega de Innovación para a súa creación e posta en marcha das convocatorias dos anos 2014 e 2015 e que non estean a desfrutar de axudas para a súa consolidación.

Tipo e intensidade das axudas

  • Tipo de convocatoria: convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.
  • Tipo de axuda: axuda a fondo perdido.
  • Orzamento total convocatoria: 3.000.000 €
  • Intensidade da axuda: 30% do orzamento da unidade mixta subvencionable, cun máximo de 1.300.000 €.
  • Orzamento mínimo subvencionable: 1.800.000 €

Máis información

xestion.gain@xunta.gal
981 54 10 96 e 881 99 96 33

Documentación e ligazóns

Documentación para a xustificación das axudas

Documentación para a solicitude de anticipos – anualidade 2020

Resolución do 25 de maio de 2020 pola que se modifican parcialmente as Resolucións do 26 de maio de 2017, do 28 de maio de 2018 e do 31 de maio de 2018 polas que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para a creación, posta en marcha e consolidación de unidades mixtas de investigación aliñadas cos retos estratéxicos e prioridades identificadas na RIS3 para Galicia, publicadas no DOG do 8 de xuño de 2017, 22 de xuño de 2018 e 4 de xullo de 2018 respectivamente [códigos de procedemento IN853A e IN853B]