Plan Galicia Innova 2020

O Plan Galicia Innova 2020 vai ser o principal marco instrumental para articular a política de I+D+i galega ata 2020, en liña cos obxectivos da Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia 2014-2020 (RIS3).

Este Plan actualmente atópase en proceso de consultas á sociedade e aos axentes do sistema galego de innovación.

Cun investimento total de 1.775 millóns de euros, márcase tres grandes retos: poñer en valor o coñecemento científico-tecnolóxico; mellorar a transferencia do coñecemento entre os investigadores, as empresas e a sociedade; e procurar un retorno para o investimento que se realice en innovación.

Para elo, define tres grandes áreas de acción:

  • a xeración e transferencia de coñecemento especializado: neste ámbito reforzarase a investigación en sectores clave como a industria intelixente, a biotecnoloxía, a sanidade ou a aviación civil non tripulada.
  • a captación e retención de talento innovador: poranse en marcha medidas para fomentar as vocacións científico-tecnolóxicas e para impulsar que as novas empresas con grandes ideas poidan acceder ao financiamento.
  • e a innovación nas empresas: poñendo especial interese nas pequenas e medianas empresas.

Dende GAIN agradecémosche que achegues as túas suxestións e aportacións a través deste formulario en liña.

Tamén está dispoñible a presentación do Plan Galicia Innova 2020 nesta ligazón.