Axudas de apoio á etapa posdoutoral

Programa: Axudas de apoio á etapa posdoutoral
Data de publicación no DOG: 27/04/2017
Código de procedemento: IN606B
Prazo de presentación de solicitudes: 28/04/2017 – 29/05/2017

Orde do 11 de abril de 2017, conxunta da Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017

Documentación

Procedementos de avaliación de rendemento

Documentación para a xustificación das axudas [8ª xustificación: de novembro de 2020 ata a finalización dos contratos derivados destas axudas]