Centros da Axencia

A Axencia Galega de Innovación conta con dous centros de innovación e servizos propios: o Centro de Innovación e Servizos de Galicia (CIS-Galicia) situado en Ferrol e o Centro de Innovación e Servizos da Madeira (CIS-Madeira) situado no Parque Tecnolóxico de Galicia, en San Cibrao das Viñas (Ourense).

CIS-Galicia

A súa misión é aumentar a capacidade de innovación da industria galega, mellorando a súa competitividade a través da xeración e aplicación de tecnoloxía e coñecemento.
Ademais de participar en proxectos de I+D a nivel rexional, nacional e europeo, o centro presta servizos a empresas de diferentes sectores como o da automoción, naval, audiovisual, enerxético etc.
Dende 1995, ano no que iniciou a súa actividade, dependeu sucesivamente do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), a Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia e, dende o 1 de xaneiro de 2014, está integrado na Axencia Galega de Innovación.

Sitio web do CIS-Galicia

CIS-Madeira

O Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia (CIS-Madeira) creouse no ano 1996 e dependa da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, dentro da Axencia Galega de Innovación.
Xunto co desenvolvemento de proxectos de I+D+i, o CIS-Madeira ofrece servizos tecnolóxicos avanzados tanto a profesionais coma a empresas do sector. Estes servizos están orientados basicamente cara ao control de calidade de materiais e produtos, a reenxeñería de procesos, e o asesoramento sobre construción en madeira.

Sitio web do CIS-Madeira