26
Set

Foro do sector TIC galego para a innovación empresarial

Axencia GAIN

Engadir ao calendario

O obxectivo deste Foro será levar a cabo un encontro entre todos os actores, públicos e privados, que conforman o sector
TIC galego, xunto coas empresas e demais actores do tecido empresarial de Galicia, coa finalidade de fomentar a colaboración e o
coñecemento mutuo e informar acerca das iniciativas innovadoras que no sector TIC, que pola súa natureza transversal, servirán
para aumentar a competitividade e productividade dos demais sectores económicos.

Pode descargar o programa na seguinte ligazón: http://gain.xunta.es/repo/docs/92623c0164aa33c671ddb0f3a8d3c264.pdf