12
Xul

Convocatoria LIFE 2022

Engadir ao calendario

Título: Convocatoria LIFE 2022
Data: 12 de xullo de 2022
Lugar: Online
Hora: 10:00h

Cun orzamento de 98 millóns de euros, o pasado 17 de maio, a Comisión Europea publicou a convocatoria 2022 do subprograma LIFE – Clean Energy Transition (CET), que inclúe 18 temas (“topics”) aos que se poderán presentar propostas de accións de coordinación e apoio (“coordinated and support actions – CSA”) destinadas ao desenvolvemento de capacidades, á difusión de información e de coñcemento, a mobilización de investimentos, e sensibilización de propostas que apoien a transición socieconómica cara un sistema enerxético sostible.

O programa LIFE ten catro subprogramas: – Natureza e biodiversidade – Economía circular e calidade de vida – Mitigación e adaptación ao cambio climático – Transisión á enerxía limpa

Na xornada do próximo día 12, presentaremos estes 4 subprogramas. Para iso, contaremos con José Manuel Blanco López, o Punto Nacional de Contacto do Ministerio para laTransición Ecológica y el Reto Demográfico e Virginia Vivanco Cohn, o Punto Nacional de Conctacto para o LIFE-CET do IDAE.