Plans estatais e europeos

Neste apartado inclúense as ligazóns ao Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e da Innovación, a Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e de Innovación, así como ao Programa Horizonte 2020 da Comisión Europea.