VIII Edición Business Factory Auto

Oitava convocatoria da Business Factory Auto (BFAuto)

Octava convocatoria BFAuto

Ámbito Vertical: Automoción

  • BFA é unha iniciativa promovida pola Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Innovación (GAIN), o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Sociedade Xestora de Entidades de Investimento de Tipo Pechado (Xesgalicia); a Fundación Clúster de Automoción e Mobilidade de Galicia (CEAGA), Stellantis, o Consorcio da Zona Franca de Vigo (CZFV) e Vigo Activo Sociedade de Capital Risco, SA SME (VIGO ACTIVO).
  • O seu obxectivo é a aceleración e consolidación de proxectos especializados en mobilidade e automoción; e a súa transformación en empresas innovadoras, viables e escalables que atraian e reteñan talento; contribuíndo así a fortalecer o posicionamento do Sector e a incrementar a súa proxección internacional.

Fase de desenvolvemento target: Aceleración / Consolidación
Prazo de Presentación: 30 de abril de 2024
Ligazón: https://bfauto.es/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-la-octava-edicion-del-bfa/