Bonos de Innovación

Programa: Bonos de Innovación, para a mellora da capacidade de innovación de micropemes e pemes
Data de publicación DOG: 22/01/2024
Código do procedemento: IN848F
Prazo de presentación de solicitudes: 23/01/2024 – 22/02/2024

Que é o Programa Bonos Innovación?

Axudas dirixidas aos autónomos, microempresas, pequenas e medianas empresas galegas así como ás entidades do terceiro sector de acción social, destinadas ao financiamento de servizos externos de apoio á innovación mediante bonos dirixidos a:

 • Liña 1. Bonos para servizos de apoio a a innovación, para o financiamento das actividades destinadas á protección da innovación, xestión da innovación e vixilancia tecnolóxica, así como accións estratéxicas para desenvolver novos produtos, procesos e servizos.
 • Liña 2. Bonos para xestión do financiamento da innovación, para a subvención dos custos de actividades de xestión, encamiñadas á:
  • Tipo A. Tramitación de incentivos fiscais á I+D+i e bonificacións na Seguridade Social de persoal investigador.
  • Tipo B. Tramitación de novas solicitudes de financiamento a propostas de I+D+i en convocatorias de axudas estatais.

Tipo e intensidade da axuda

 • Tipo de convocatoria: concorrencia competitiva
 • Tipo de axuda: subvención a fondo perdido
 • Financiamento: ata o 70% dos custos de contratación dos Bonos de Innovación cos seguintes límites
  • Liña 1: Axudas entre 7.500 € e 35.000 €
  • Liña 2: Máximo de 5.000 € de axuda para cada unha das tipoloxías de bonos (A e B)
 • Orzamento total: 750.000 €

Quen pode solicitar estas axudas?

As axudas deste programa poderán ser solicitadas por:

 • Microempresas, pequenas e medianas (liña 2) empresas, de acordo coas definicións do Anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014
 • Entidades do terceiro sector de acción social con actividade económica e consideración de peme
 • Con domicilio social ou centro de traballo en Galicia, onde deberán desenvolver as actividades para as que se solicita a axuda

Documentación e ligazóns

Máis información

 • No correo electrónico servizos.gain@xunta.gal
 • Nos teléfonos 981 957 017, 881 999 160 e 981 957 008