Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitivas nos centros tecnolóxicos consolidados de Galicia

Programa: Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitivas nos centros tecnolóxicos consolidados de Galicia
Data de publicación DOG: 13/07/2023
Código do procedemento: IN845A
Prazo de presentación de solicitudes: 1 mes a partir do día seguinte á data de publicación no DOG

Documentación e ligazóns