VII Edición Business Factory Auto

Sétima convocatoria da Business Factory Auto (BFAuto)

Sétima convocatoria BFAuto

  • Ámbito Vertical: Automoción
    • BFA é unha iniciativa promovida pola Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Innovación (GAIN), o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Sociedade Xestora de Entidades de Investimento de Tipo Pechado (Xesgalicia); a Fundación Clúster de Automoción e Mobilidade de Galicia (CEAGA), Stellantis, o Consorcio da Zona Franca de Vigo (CZFV) e Vigo Activo Sociedade de Capital Risco, SA SME (VIGO ACTIVO).
    • O seu obxectivo é a aceleración e consolidación de proxectos especializados en mobilidade e automoción; e a súa transformación en empresas innovadoras, viables e escalables que atraian e reteñan talento; contribuíndo así a fortalecer o posicionamento do Sector e a incrementar a súa proxección internacional.
  • Fase de desenvolvemento target: Aceleración / Consolidación
  • Prazo de presentación: 28 de xuño de 2023
  • Ligazón: https://www.bfauto.es/WEB/bfauto.es/es/actualidad.asp