Doutoramento Industrial

Programa: Doutoramento Industrial 2022
Data de publicación DOG: 4 de outubro de 2022
Código do procedemento: IN606D
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 4 de novembro de 2022
Eido estratéxico: RIS3 – Programa Persoas
Beneficiarios: empresas e centros de innovación e tecnoloxía con centro de traballo en Galicia en colaboración con universidades do SUG

Que é o Programa Doutoramento Industrial?

O programa financia o desenvolvemento dunha tese de doutoramento na contorna empresarial, baseadas en proxectos de investigación que impliquen unha colaboración efectiva entre unha empresa ou centro de innovación e tecnoloxía (solicitante), e unha universidade do Sistema Galego Universitario (SUG) por un periodo máximo de 3 anos.

Tipo e intensidade da axuda

  • Tipo de convocatoria: convocatoria en réxime de concorrencia competitiva
  • Tipo de axuda: subvención
  • Orzamento total: 1.890.000 €
  • Alcance previsto: 15 teses de doutoramento na contorna empresarial

Documentación

Documentación para a xustificación das axudas (1ª xustificación ata 30.12.2022)

Documentación para a xustificación das axudas (2ª xustificación ata 31.05.2023)

Documentación para a xustificación das axudas (3ª xustificación ata 30.11.2023)

Documentación para a xustificación das axudas (4ª xustificación ata o 31.05.2024)

Máis información

  • No correo electrónico centros.gain@xunta.gal
  • No teléfono  981 95 7000