DeseñaPeme 2022

Programa: DeseñaPeme 2022. Axudas á incorporación do deseño en pemes e microempresas galegas como ferramenta de innovación e sustentabilidade
Data de publicación DOG: 21/04/2022
Código do procedemento: IN848E
Prazo de presentación de solicitudes: ata 23/05/2022

Que son as axudas DeseñaPeme?

Son axudas para a mellora da capacidade de innovación e sustentabilidade nas empresas galegas mediante a incorporación do deseño estratéxico de produtos, servizos, experiencias e marcas-identidade corporativa.

Modalidades

Nestas axudas diferéncianse tres ámbitos do deseño segundo o tipo de proxecto a poñer en marcha nas empresas beneficiarias:

 • Deseño de produto: concepción e desenvolvemento de produtos novos ou, no caso de redeseño dos xa existentes, que se aprecie unha mellora substancial.
  • Duración mínima do proxecto: 12 meses.
  • Posibilidade de integrar no proxecto:
   • Deseño circular para conseguir novos produtos sustentables.
   • Deseño dixital, sempre que estea asociado ao produto.
   • Deseño de identidade, é dicir, elementos de identidade gráfica, envase, embalaxe e comunicación ligados ao produto.
 • Deseño de servizos e experiencias: concepción e desenvolvemento de servizos e experiencias novos ou, no caso de redeseño dos xa existentes, que se aprecie unha mellora substancial desde o punto de vista estético, funcional, técnico/produtivo e económico.
  • Duración mínima do proxecto: 12 meses.
  • Posibilidade de integrar no proxecto:
   • Deseño dixital, sempre que estea asociado ao novo servizo ou experiencia.
   • Deseño de identidade, é dicir, elementos de identidade gráfica e comunicación ligados ao servizo ou experiencia.
 • Deseño de marca e identidade corporativa: formulación de proxectos de identidade corporativa e marca, con especial atención á representación de valores sustentables e innovadores.
  • Duración mínima do proxecto: 6 meses.
  • Posibilidade de integrar no proxecto:
   • Traballos de deseño gráfico, identidade visual, packaging, creación de soportes dixitais e outros, necesarios para configurar a estratexia de branding coa que a empresa proxecta a súa estratexia cara ás persoas e o mercado.

Tipo e intensidade da axuda

 • Tipo de convocatoria: convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.
 • Tipo de axuda: subvención a fondo perdido.
 • Incentivo: 50% dos custos de implementación incluídos no “Proxecto de Deseño para a Innovación e Sustentabilidade” que introducirá unha serie de actividades pensadas para constituír un conxunto completo e homoxéneo de fases que permita implementar ou incrementar as capacidades de deseño da empresa solicitante. (Axudas entre 5.000€ e 100.000€).
 • Orzamento total: 1.500.000 €.

Quen pode solicitar estas axudas?

As axudas deste programa poderán ser solicitadas por:

 • Microempresas, pequenas e medianas empresas individuais, de acordo coas definicións do Anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014.
 • Domicilio social ou centro de traballo en Galicia, onde deberán desenvolver as actividades para as que se solicita a axuda.

Documentación e ligazóns

Documentación para a xustificación da anualidade 2022

Xustificación económica

Xustificación técnica

Máis información

 • No correo electrónico programadeseno.gain@xunta.gal
 • Nos teléfonos 881 999 120 / 981 957 000