IV e V edición de BFFood (Business Factory Food)

Programa: IV e V edición de BFFood (Business Factory Food)

IV edición:

 • Data de publicación: 02/02/2022
 • Prazo de presentación de solicitudes: ata o 13 de maio ás 14h

V edición:

 • Data de publicación: 17/10/2022
 • Prazo de presentación de solicitudes: ata o 20/12/2022 as 14h

Que é o Programa BFFOOD?

Programa de Aceleración do Emprendemento no Sector Alimentario de Galicia (Business Factory Food) que implementa programas de apoio a iniciativas de emprendemento e consolidación de proxectos especializados no sector alimentario e a súa transformación en empresas innovadoras, viables e escalables, que capten e reteñan talento, e que contribúan a fortalecer o posicionamento do sector e a incrementar a súa proxección internacional.

Tipo e intensidade da axuda

 • Tipo de convocatoria: convocatoria en réxime de concorrencia competitiva .
 • Tipo de axuda: subvención a fondo perdido e acceso a financiamento capital risco. Mentoring e formación especializada.
 • Incentivo: 25.000€ a fondo perdido e ata 250.000€ en financiamento de capital risco.
 • Orzamento total: de entre as candidaturas presentadas serán seleccionadas até seis iniciativas na cuarta edición e dez iniciativas na quinta edición para o programa de aceleración e até seis para o de consolidación, co obxectivo de ofrecer solucións disruptivas para facer fronte aos novos desafíos do sector dos alimentos e as bebidas.

Quen pode solicitar estas axudas?

As axudas deste programa poderán ser solicitadas por:

 • Emprendedores, microempresas, pequenas e medianas empresas individuais, (con antigüedade inferior a 42 meses no programa de Aceleración e de 6 anos no programa de Consolidación), de acordo coas definicións do Anexo I do Regulamento (UE) núm. 651/2014.
 • Domicilio social ou centro de traballo en Galicia, onde deberán desenvolver as actividades para as que solicitan a axuda

Ver condicións específicas da convocatoria e as bases no apartado “Documentación”.

Documentación e ligazóns

Máis información

 • Tlf: (+34) 629991023
 • Email: bff@clusaga.org