Unidades Mixtas de Investigación

Programa: Unidades mixtas de investigación
Data de publicación DOG: 07/03/2022
Prazo de presentación de solicitudes: 08/03/2022 ao 07/04/2022
Código do procedemento: IN853A, IN853B e IN853C

Obxecto

Convocatoria de axudas dirixidas ás tres fases do Programa de Unidades Mixtas de Investigación da Axencia Galega de Innovación:

 • Modalidade A – 1ª fase: Axudas para a creación e posta en marcha de novas unidades mixtas de investigación (IN853A)
 • Modalidade B – 2ª fase: Axudas para a consolidación de unidades mixtas de investigación (IN853B)
 • Modalidade C – 3ª fase: Axudas para centros mixtos de investigación (IN853C)

Quen pode ser beneficiario destas axudas?

As agrupacións entre un organismo de investigación de Galicia e unha ou varias empresas, que formen parte dunha unidade mixta de investigación.

No marco desta convocatoria consideraranse organismos de investigación:

 • Os Centros tecnolóxicos e de apoio á innovación tecnolóxica de Galicia
 • As Universidades do sistema universitario galego
 • Os Centros en Galicia do Consello Superior de Investigacións Científicas
 • As Fundacións de investigación sanitaria de Galicia
 • Outros organismos de investigación de Galicia que teñan definida nos seus estatutos a I+D como actividade principal

As empresas integrantes das unidades mixtas de investigación poderán ser pequenas, medianas e grandes.

Unicamente, poderán ser beneficiarios das axudas da modalidade B as unidades mixtas de investigación beneficiarias dunha axuda da Axencia Galega de Innovación para a súa creación e posta en marcha da convocatoria do ano 2018.

Así mesmo, unicamente poderán ser beneficiarios das axudas da modalidade C as unidades mixtas de investigación beneficiarias dunha axuda da Axencia Galega de Innovación para a súa consolidación das convocatorias dos anos 2017 e 2018.

Tipo e intensidade das axudas

 • Tipo de convocatoria: convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.
 • Tipo de axuda: axuda a fondo perdido.
 • Orzamento total convocatoria: 12.000.000,00 € para o período 2022 – 2025.
 • Intensidade da axuda: 40% do orzamento subvencionable, cun máximo de 3.000.000,00 €.
 • Orzamento mínimo subvencionable:
  • Modalidade A: 1.800.000 €
  • Modalidade B: 2.000.000 €
  • Modalidade C: 3.500.000 €

Documentación e ligazóns

Documentación para a solicitude de anticipos

Documentación para a xustificación das axudas

Máis información

 • xestion.gain@xunta.gal
 • 981 54 10 96 e 881 99 96 33Axudas cofinanciadas pola Unión Europea Programa Operativo Feder Galicia 2021-2027