Doutoramento Industrial

Programa: Doutoramento Industrial 2021
Data de publicación DOG: 5 de outubro de 2021
Código do procedemento: IN606D
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 5 de novembro de 2021
Eido estratéxico: RIS3 – Programa Galicia Transfiere
Beneficiarios: empresas e centros de innovación e tecnoloxía con centro de traballo en Galicia e universidades do SUG.

Que é o Programa Doutoramento Industrial?
O programa financia o desenvolvemento dunha tese de doutoramento na contorna empresarial, baseadas en proxectos de investigación que impliquen unha colaboración efectiva entre unha empresa ou centro de innovación e tecnoloxía, e unha universidade do Sistema Galego Universitario (SUG) por un periodo de 3 anos.

Tipo e intensidade da axuda

  • Tipo de convocatoria: convocatoria en réxime de concorrencia competitiva
  • Tipo de axuda: subvención
  • Orzamento total: 1.900.000 €
  • Alcance previsto: 15 teses de doutoramento na contorna empresarial

Documentación

Documentación para a xustificación das axudas (1ª xustificación ata o 30.12.2021)

Documentación para a xustificación das axudas (2ª xustificación)

Documentación para a xustificación das axudas (3ª xustificación ata o 15.12.2022)

Documentación para a xustificación das axudas (4ª xustificación ata o 30.06.2023)

Documentación para a xustificación das axudas (5ª xustificación ata o 15.12.2023)

Documentación para a xustificación das axudas (6ª xustificación ata o 30.06.2024)

Máis información

  • No correo electrónico centros.gain@xunta.gal
  • Nos teléfonos 981 95 7000 / 981 95 7012

Presentación de solicitudes