Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitivas nos centros tecnolóxicos consolidados de Galicia

Programa: Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitivas nos centros tecnolóxicos consolidados de Galicia
Data de publicación DOG: 09/06/2021
Código do procedemento: IN845A
Prazo de presentación de solicitudes: 1 mes a partir do día seguinte á data de publicación no DOG
Eido estratéxico: RIS3 – Programa GALICIA TRANSFIRE. Apoio á transferencia do coñecemento ao mercado

Documentación e ligazóns

Documentos para a xustificación económica e solicitudes